Trang chủ Bài học Bài 1: Vui chơi với màu

Bài 1: Vui chơi với màu

Hướng dẫn giải, trả lời 4 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 1: Vui chơi với màu. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Mĩ thuật lớp 2 - Cánh diều


Vận dụng - trang 9 - Mĩ thuật lớp 2 - Cánh Diều: Em có thể sử dụng màu sắc để sáng tạo nên...
Em vẽ theo sở thích của em, có thể tranh phong cảnh, giao thông, gia đình, v.v. Hướng dẫn giải vận dụng -...
Cảm nhận, chia sẻ - trang 8 - Mĩ thuật lớp 2 - Cánh Diều: Màu cơ bản nào được sử dụng trong bức...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2, Tải về cảm nhận, chia sẻ - trang 8 - SGK Mĩ thuật lớp 2 - Cánh...
Thực hành, sáng tạo - trang 7 - Mĩ thuật lớp 2 - Cánh Diều: Sáng tạo cùng các màu cơ bản Quan sát...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2, Tải về thực hành, sáng tạo - trang 7 - SGK Mĩ thuật lớp 2 - Cánh...
Quan sát, nhận biết - trang 5 - Mĩ thuật lớp 2 - Cánh Diều: Em hãy đọc tên các màu trong những hình...
Vận dụng kiến thức giải Câu 1, 2, 3, Tải về quan sát, nhận biết - trang 5 - SGK Mĩ thuật lớp...