Trang chủ Bài học Bài 10. Hoàn thiện bảng tính (SGK Tin học 7 – Kết nối tri thức)

Bài 10. Hoàn thiện bảng tính (SGK Tin học 7 – Kết nối tri thức)

Hướng dẫn giải, trả lời 4 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 10. Hoàn thiện bảng tính (SGK Tin học 7 – Kết nối tri thức). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Tin học 7 - Kết nối tri thức


Bài 10. Hoàn thiện bảng tính trang 51 Tin học 7 Kết nối tri thức: Bạn An in dữ liệu trong Bảng Dự kiến...
Giải chi tiết bài 10. Hoàn thiện bảng tính trang 51 SGK Tin học 7 Kết nối tri thức. Quan sát lệnh in...
Câu hỏi Hoạt động 2 trang 53 Tin học 7: Em hãy quan sát Hình 10.5 và nêu các bước in một trang tính....
Quan sát các thao tác trong Hình 10. Lời giải Câu hỏi Hoạt động 2 trang 53 SGK Tin học 7 - Bài...
Câu hỏi Luyện tập trang 54 Tin học 7: Quan sát lệnh in một trang tính và so sánh với lệnh in văn bản...
Vận dụng kiến thức đã học ở lớp 6 và kiến thức vừa học để so sánh. Hướng dẫn giải Câu hỏi Luyện...
Câu hỏi Hoạt động 1 trang 51 Tin học 7: Bạn An in dữ liệu trong Bảng Dự kiến số lượng cây cần trồng...
Mặc định không có các đường kẻ trong phần mềm bảng tính. Phân tích, đưa ra lời giải Câu hỏi Hoạt động 1...