Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân Tin học 7 Kết nối tri thức: Việc kinh doanh mở rộng, số lượng khách hàng...
Lời Giải bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân SGK Tin học 7 Kết nối tri thức. Em hãy nêu ví dụ...
Bài 16. Thuật toán sắp xếp Tin học 7 kết nối tri thức: Tại sao chúng ta chia bài toán thành những bài toán...
Phân tích và lời giải bài 16. Thuật toán sắp xếp SGK Tin học 7 kết nối tri thức. Em hãy viết vào...
Bài 13. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu Tin học 7 Kết nối tri thức: Em thích xem trang nào hơn?...
Trả lời bài 13. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu SGK Tin học 7 Kết nối tri thức. Em hãy...
Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự Tin học 7 Kết nối tri thức: Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện công...
Gợi ý giải bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự SGK Tin học 7 Kết nối tri thức. Em hãy kẻ Bảng...
Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu Tin học 7 kết nối tri thức: Theo em có nên sử dụng ảnh minh...
Giải chi tiết bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu SGK Tin học 7 kết nối tri thức. Theo em có...
Bài 11. Tạo bài trình chiếu Tin học 7 Kết nối tri thức: Em đã biết gì về phần mềm trình chiếu?
Giải chi tiết bài 11. Tạo bài trình chiếu SGK Tin học 7 Kết nối tri thức. Em đã biết gì về phần...
Bài 9. Trình bày bảng tính trang 45 Tin học 7 Kết nối tri thức: Quan sát một phần bảng tính của dự án...
Phân tích và giải bài 9. Trình bày bảng tính trang 45 SGK Tin học 7 Kết nối tri thức. Quan sát một...
Bài 10. Hoàn thiện bảng tính trang 51 Tin học 7 Kết nối tri thức: Bạn An in dữ liệu trong Bảng Dự kiến...
Giải chi tiết bài 10. Hoàn thiện bảng tính trang 51 SGK Tin học 7 Kết nối tri thức. Quan sát lệnh in...
Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính trang 34 Tin học 7 Kết nối tri thức: Bảng tính điện tử nhận biết...
Hướng dẫn trả lời bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính trang 34 SGK Tin học 7 Kết nối tri thức....
Bài 8. Công cụ hỗ trợ tính toán trang 39 Tin học 7 Kết nối tri thức: Tên của hàm là gì?
Vận dụng kiến thức giải bài 8. Công cụ hỗ trợ tính toán trang 39 SGK Tin học 7 Kết nối tri thức....

Mới cập nhật

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao...
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao Trả lời 39.5 ...
Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,… người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?
Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật như giâm cành, chiết cành, ghép cây Phân tích và giải 39.3 -...
Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau: Sinh sản là một trong những …(1)…...
Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài Hướng dẫn cách giải/trả...
Quan sát hình “Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển...
Quan sát vòng đời của bướm và gà Lời giải 38.5 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh...
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video Lời giải bài tập,...
Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành
Quá trình sinh trưởng ở thực vật có các biểu hiện như: thân dài ra, lá to lên Giải chi tiết 38.3 -...