Trang chủ Bài học Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình (KNTT)

Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình (KNTT)

Hướng dẫn giải, trả lời 12 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình (KNTT). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: GDCD 7 - Kết nối tri thức


Lý thuyết Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình GDCD 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Khái...
Trả lời lý thuyết Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7...
Bài 10. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình: Em hiểu thế nào là gia đình?
Hướng dẫn giải bài 10. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. Hãy chia sẻ cảm xúc của em khi...
Em hãy xử lý các tình huống dưới đây a) L và em trai học cùng trường. Nhà trường tổ chức đi tham quan...
Hướng dẫn làm bài luyện tập 3 trang 62 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài 10...
Trong những trường hợp dưới đây, ai thực hiện đúng, ai không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên trong...
Hướng dẫn làm bài luyện tập 2 trang 62 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài 10...
Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao? a) Nếp sống của gia đình có vai trò...
Hướng dẫn làm bài luyện tập 1 trang 62 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài 10...
Em hãy nhận xét về tình cảm và việc làm của ông bà Bình, H trong các trường hợp trên và cho biết ai...
Trả lời câu hỏi khám phá 6 trang 60, 61 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài...
Em hãy nhận xét việc làm của Hưng và P trong các trường hợp trên b) Theo em, giữa anh chị em trong gia...
Trả lời câu hỏi khám phá 5 trang 60 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài 10...
Việc làm của bố mẹ K, bố mẹ Mai và H trong các trường hợp trên nói đến quyền và nghĩa vụ gì giữa...
Trả lời câu hỏi khám phá 4 trang 59 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài 10...
Hai trường hợp trên liên quan đến quyền và nghĩa vụ gì giữa vợ và chồng? Anh Nam và anh Kha thực hiện đúng...
Trả lời câu hỏi khám phá 3 trang 58 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài 10...
Em hãy đọc các trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi a) Em hãy cho biết vai trò của gia đình trong...
Trả lời câu hỏi khám phá 2 trang 57 SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức: Bài 10...