Lý thuyết Bài 3: Học tập tự giác, tích cực GDCD 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Khái niệm. Học tập tự...
Gợi ý giải lý thuyết Bài 3: Học tập tự giác, tích cực Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri...
Lý thuyết Bài 4: Giữ chữ tín GDCD 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Khái niệm. Chữ tín là niềm tin của...
Hướng dẫn giải lý thuyết Bài 4: Giữ chữ tín Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc...
Lý thuyết Bài 2: Quan tâm, cảm thông và chia sẻ GDCD 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Khái niệm về quan...
Hướng dẫn cách giải/trả lời lý thuyết Bài 2: Quan tâm, cảm thông và chia sẻ Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7...
Lý thuyết Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương GDCD 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Chúng ta cần tìm...
Hướng dẫn giải lý thuyết Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối...
Bài 1. Tự hào về truyền thống quê hương: Theo em, các hình ảnh trên nói về những truyền thống nào của quê hương?
Gợi ý giải bài 1. Tự hào về truyền thống quê hươngKNTT. Theo em, các hình ảnh trên nói về những truyền thống...
Bài 3. Học tập tự giác, tích cực: Em hãy cùng các bạn nghe/hát bài "Hổng dám đâu" và cho biết bạn nhỏ trong...
Hướng dẫn giải bài 3. Học tập tự giác, tích cựcKNTT. Em hãy cùng các bạn nghe/hát bài “Hổng dám đâu” và cho...
Bài 2. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ: Trong các bức tranh trên, hành vi nào chưa thể hiện sự quan tâm, cảm...
Hướng dẫn giải bài 2. Quan tâm, cảm thông và chia sẻKNTT. Nêu các biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và...
Bài 4. Giữ chữ tín: Trong cuộc sống, có khi nào em cam kết hoặc người khác cam kết với em một điều gì...
Lời Giải bài 4. Giữ chữ tínKNTT. Trong cuộc sống, có khi nào em cam kết hoặc người khác cam kết với em...
Lý thuyết Bài 5: Bảo tồn di sản văn hóa GDCD 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Khái niệm và một số...
Giải lý thuyết Bài 5: Bảo tồn di sản văn hóa Giáo dục công dân (GDCD) lớp 7 Kết nối tri thức với...
Bài 5. Bảo tồn di sản văn hóa: Em hãy tìm và hát những làn điệu mang đậm bản sắc văn hóa quê hương,...
Lời Giải bài 5. Bảo tồn di sản văn hóaKNTT. Em hãy tìm và hát những làn điệu mang đậm bản sắc văn...

Mới cập nhật

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao...
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao Trả lời 39.5 ...
Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,… người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?
Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật như giâm cành, chiết cành, ghép cây Phân tích và giải 39.3 -...
Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau: Sinh sản là một trong những …(1)…...
Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài Hướng dẫn cách giải/trả...
Quan sát hình “Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển...
Quan sát vòng đời của bướm và gà Lời giải 38.5 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh...
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video Lời giải bài tập,...
Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành
Quá trình sinh trưởng ở thực vật có các biểu hiện như: thân dài ra, lá to lên Giải chi tiết 38.3 -...