Trang chủ Bài học Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều

Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều

Bài 12.10 trang 34 bài tập SBT Vật Lý 12: Cho mạng điện gồm hai đèn mắc song song, đèn thứ nhất có ghi...
12.10. Cho mạng điện gồm hai đèn mắc song song, đèn thứ nhất có ghi 220 V – 100 W ; đèn thứ hai có ghi 220 V – 150 W.Các đèn đều sáng bình thường, hãy
Bài 11.11 trang 34 Sách bài tập Vật Lý 12: Một cuộn dây dẫn dẹt hình tròn có 200 vòng, diện tích mỗi vòng...
12.11. Một cuộn dây dẫn dẹt hình tròn có 200 vòng, diện tích mỗi vòng là 125 cm2, đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,4 T. Lúc t = 0, vectơ phá
Bài 12.7 trang 33 Sách bài tập Vật Lý 12: Điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện xoay chiểu là
12.7. Điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện xoay chiểu là :u = 220\(\sqrt2\)cos 100\(\pi\)f (V)
Bài 12.8 trang 33 Sách bài tập Vật Lý 12: Điện áp giữa hai đầu một mạch điện
12.8. Điện áp giữa hai đầu một mạch điện : u = 200cos100\(\pi\)t (V)
Bài 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 trang 32 Sách bài tập Vật Lý 12: Cho điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện
12.1.  Cho điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện là:  u = 80cos100\(\pi t\) (V)Điện áp hiệu dụng là bao nhiêu ?

Quảng cáo
Bài 12.5, 12.6 trang 33 SBT Vật Lý 12: Suất điện động cảm ứng do một máy phát điện xoay chiều một pha
12.5.  Dòng điện xoay chiều i = 5\(\sqrt{2}\)cos100\(\pi t\) (A) chạy qua một ampe kế. Tần số của dòng điện và số chỉ của ampe kế là

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...