Trang chủ Bài học Bài 13. Sơ cứu người bị tai nạn điện

Bài 13. Sơ cứu người bị tai nạn điện

Hướng dẫn giải, trả lời 5 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 13. Sơ cứu người bị tai nạn điện. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Công nghệ 8 - Kết nối tri thức


Bài 13. Sơ cứu người bị tai nạn điện trang 67, 68, 69 Công nghệ 8 Kết nối tri thức: Em cần phải làm...
Phân tích và lời giải bài 13. Sơ cứu người bị tai nạn điện trang 67, 68, 69 SGK Công nghệ 8 Kết...
Câu hỏi trang 69 Công nghệ 8 - Kết nối tri thức: Xây dựng kịch bản xử lý tình huống người bị điện giật...
Dựa vào kiến thức đã học để nêu các bước xử lý người bị điện giật do tiếp xúc với. Vận dụng kiến...
Câu hỏi trang 67 Khám phá 1 Công nghệ 8 - Kết nối tri thức: Hãy cho biết: Cách xử lý nào trong các...
Quan sát hình 13.2 để xác định các tính huống xử lý đúng khi gặp người bị tai nạn điện. Gợi ý giải...
Câu hỏi trang 68 Công nghệ 8 - Kết nối tri thức: Quan sát Hình 13.3, sắp xếp trình tự và mô tả các...
Dựa vào nội dung bài học để sắp xếp các bước sơ cứu nạn nhân tại chỗ. Vận dụng kiến thức giải Câu...
Câu hỏi trang 67 Khởi động Công nghệ 8 - Kết nối tri thức: Em cần phải làm gì khi gặp người bị tai...
Quan sát hình 13.1 xác định nguyên nhân tai nạn điện từ đó đưa ra biện pháp. Vận dụng kiến thức giải Câu...