Câu hỏi trang 63 Khởi động Công nghệ 8 – Kết nối tri thức: Quan sát và cho biết tên, mục đích của hành...
Quan sát hình 12.1 để nêu công việc và mục đích có trong hình. Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu hỏi trang 63...
Câu 1 Công nghệ 8 – Kết nối tri thức: Nêu một số nguyên nhân gây tai nạn điện. Dựa vào kiến thức đã...
Dựa vào kiến thức đã học để nêu các nguyên nhân gây ra tai nạn điện. Hướng dẫn giải Câu 1, Ôn tập...
Câu 2 Công nghệ 8 – Kết nối tri thức: Một số biện pháp bảo vệ an toàn điện. Dựa vào kiến thức đã...
Dựa vào kiến thức đã học để nêu các biện pháp bảo vệ an toàn điện. Giải chi tiết Câu 2, Ôn tập...
Câu 3 Công nghệ 8: Nêu vai trò của một số mô đun cảm biến trong mạch điện điều khiển đơn giản. Nêu một...
Nêu một số loại mô đun và vai trò của chúng. Lời giải Câu 3, Ôn tập chương 4 – SGK Công nghệ...
Câu 3 Công nghệ 8 – Kết nối tri thức: Quá trình thiết kế kỹ thuật gồm những bước nào? Dựa vào nội dung...
Dựa vào nội dung bài học để nêu các bước thiết kế kỹ thuật. Phân tích và giải Câu 3, Ôn tập chương...
Bài 19. Các bước cơ bản trong thiết kế kỹ thuật trang 96, 97, 98, 99,100 Công nghệ 8 Kết nối tri thức: Quan...
Giải và trình bày phương pháp giải bài 19. Các bước cơ bản trong thiết kế kỹ thuật trang 96, 97, 98, 99,100...
Ôn tập chương 5 trang 106 Công nghệ 8 Kết nối tri thức: Thiết kế kỹ thuật có vai trò gì với đời sống...
Phân tích và giải Ôn tập chương 5 trang 106 SGK Công nghệ 8 Kết nối tri thức. Thiết kế kỹ thuật có...
Bài 18. Giới thiệu về thiết kế kỹ thuật trang 93, 94, 95 Công nghệ 8 Kết nối tri thức: Thiết kế cáp treo...
Hướng dẫn giải bài 18. Giới thiệu về thiết kế kỹ thuật trang 93, 94, 95 SGK Công nghệ 8 Kết nối tri...
Ôn tập chương 4 trang 91 Công nghệ 8 Kết nối tri thức: Nêu vai trò của một số mô đun cảm biến trong...
Vận dụng kiến thức giải Ôn tập chương 4 trang 91 SGK Công nghệ 8 Kết nối tri thức. Kể tên và nêu...
Bài 16. Mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến: Quan sát Hình 16.2 và cho biết một mạch điều khiển sử...
Giải bài 16. Mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến. Quan sát Hình 16.1 và cho biết vị trí các...

Mới cập nhật

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao...
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao Trả lời 39.5 ...
Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,… người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?
Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật như giâm cành, chiết cành, ghép cây Phân tích và giải 39.3 -...
Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau: Sinh sản là một trong những …(1)…...
Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài Hướng dẫn cách giải/trả...
Quan sát hình “Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển...
Quan sát vòng đời của bướm và gà Lời giải 38.5 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh...
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video Lời giải bài tập,...
Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành
Quá trình sinh trưởng ở thực vật có các biểu hiện như: thân dài ra, lá to lên Giải chi tiết 38.3 -...