Trang chủ Bài học Bài 14. Quy trình thiết kế kĩ thuật điện

Bài 14. Quy trình thiết kế kĩ thuật điện

Hướng dẫn giải, trả lời 8 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 14. Quy trình thiết kế kĩ thuật điện. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Công nghệ 8 - Chân trời sáng tạo


Bài 14. Quy trình thiết kế kỹ thuật điện trang 93, 94, 95, 96, 97 Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo: Em có...
Lời giải bài tập, câu hỏi bài 14. Quy trình thiết kế kỹ thuật điện trang 93, 94, 95, 96, 97 SGK Công...
Câu hỏi trang 97 Vận dụng 1 Công nghệ 8 - Chân trời sáng tạo: Hãy lập hồ sơ kỹ thuật một sản phẩm...
Thiết kế kỹ thuật của tủ cánh lùa. Phân tích, đưa ra lời giải Câu hỏi trang 97 Vận dụng 1, Bài 14....
Câu hỏi trang 97 Vận dụng 2 Công nghệ 8 - Chân trời sáng tạo: Dựa vào quy trình thiết kế kệ đựng đồ...
Quy trình thiết kế hộp đựng bút theo các bước đã học. Gợi ý giải Câu hỏi trang 97 Vận dụng 2, Bài...
Câu hỏi trang 97 Luyện tập Công nghệ 8 - Chân trời sáng tạo: Trình bày quy trình thiết kế kỹ thuật một sản...
Nêu các bước thiết kế một sản phẩm. Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 97 Luyện tập, Bài 14. Quy trình thiết kế...
Câu hỏi trang 94 Khám phá 2 Công nghệ 8 - Chân trời sáng tạo: Trong trường hợp đánh giá phương án thiết kế...
Dựa vào mục đích của thiết kế. Lời giải Câu hỏi trang 94 Khám phá 2, Bài 14. Quy trình thiết kế kỹ...
Câu hỏi trang 94 Khám phá 1 Công nghệ 8 - Chân trời sáng tạo: Bước nào trong quy trình thiết kế kỹ thuật...
Dựa vào hình 14.3 quy trình thiết kế kỹ thuật. Trả lời Câu hỏi trang 94 Khám phá 1, Bài 14. Quy trình...
Câu hỏi trang 93 Khám phá 1 Công nghệ 8 - Chân trời sáng tạo: Em hãy sắp xếp các công việc thiết kế...
Quan sát hình 14.2 để nêu các công việc thiết kế giá sách và sắp xếp theo đúng quy trình. Hướng dẫn trả...
Câu hỏi trang 93 Mở đầu Công nghệ 8 - Chân trời sáng tạo: Em có biết nhà sản xuất đã thực hiện quy...
Nêu quy trình thiết kế giá sách dựa vào hiểu biết của bản thân. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang...