Bài 14. Quy trình thiết kế kỹ thuật điện trang 93, 94, 95, 96, 97 Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo: Em có...
Lời giải bài tập, câu hỏi bài 14. Quy trình thiết kế kỹ thuật điện trang 93, 94, 95, 96, 97 SGK Công...
Ôn tập chương 4 trang 100 Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo: Trong quy trình thiết kế kỹ thuật bốn bước, bước...
Giải và trình bày phương pháp giải Ôn tập chương 4 trang 100 SGK Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo. Trình bày...
Ôn tập chương 3 trang 88 Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo: Mạch điện là gì? Hãy nêu tên và chức năng của...
Lời Giải Ôn tập chương 3 trang 88 SGK Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo. Nêu nguyên nhân gây tai nạn điện...
Bài 13. Đại cương về thiết kế kỹ thuật điện trang 90, 91, 92 Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo: Việc thiết kế...
Phân tích và lời giải bài 13. Đại cương về thiết kế kỹ thuật điện trang 90, 91, 92 SGK Công nghệ 8...
Bài 11. Thực hành lắp mạch điện điều khiển đơn giản trang 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 Công nghệ 8 Chân...
Phân tích và lời giải bài 11. Thực hành lắp mạch điện điều khiển đơn giản trang 75, 76, 77, 78, 79, 80,...
Bài 12. Ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực kỹ thuật điện trang 83, 84, 85, 86 Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo:...
Giải bài 12. Ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực kỹ thuật điện trang 83, 84, 85, 86 SGK Công nghệ 8 Chân...
Bài 9. Mạch điện trang 65, 66, 67, 68, 69, 70 Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo: Quan sát Hình 9.8, em hãy...
Hướng dẫn giải bài 9. Mạch điện trang 65, 66, 67, 68, 69, 70 SGK Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo. Em...
Bài 10. Mạch điện điều khiển trang 71, 72, 73, 74 Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo: Em hãy xác định mô đun...
Giải bài 10. Mạch điện điều khiển trang 71, 72, 73, 74 SGK Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo. Em hãy xác...
Ôn tập chương 2 trang 55, 56 Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo: Làm thế nào để đảm bảo an toàn lao động...
Trả lời Ôn tập chương 2 trang 55, 56 SGK Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo. Kể tên và nêu đặc điểm...
Bài 8. An toàn điện trang 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo: Em nên làm gì...
Phân tích và lời giải bài 8. An toàn điện trang 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 SGK Công nghệ 8 Chân...

Mới cập nhật

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao...
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao Trả lời 39.5 ...
Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,… người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?
Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật như giâm cành, chiết cành, ghép cây Phân tích và giải 39.3 -...
Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau: Sinh sản là một trong những …(1)…...
Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài Hướng dẫn cách giải/trả...
Quan sát hình “Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển...
Quan sát vòng đời của bướm và gà Lời giải 38.5 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh...
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video Lời giải bài tập,...
Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành
Quá trình sinh trưởng ở thực vật có các biểu hiện như: thân dài ra, lá to lên Giải chi tiết 38.3 -...