Trang chủ Bài học Bài 18. Biến dạng của thân

Bài 18. Biến dạng của thân

Hãy liệt kê những đặc điểm của loại thân biến dạng em biết SGK Sinh 6 trang 59
Hãy liệt kê những đặc điểm của loại thân biến dạng mà em biết vào bảng dưới đây, chọn những từ sau để gọi đúng tên những thân biến dạng đó: Thân củ, thân rễ, thân mọng nước.
Lý thuyết biến dạng của thân: Bài 18. Biến dạng của thân
Một số loại thân biến dạng làm các chức năng khác của cây như: thân củ, thân rễ chứa chất dự trữ, thân mọng nước dự trữ nước, thường thấy ở các cây sống ở nơi khô hạn.
Câu hỏi bài tập 4 trang 60 Sinh 6: Bài 18. Biến dạng của thân
Câu 4: Tìm 3 loại thân biến dạng, vai trò của chúng đối với cây và công dụng đối với con người.
Câu hỏi 3 trang 59 SGK Sinh học 6: Bài 18. Biến dạng của thân
Câu 3*: Cây xương rồng có những đặc điểm nào thích nghi với môi trường sống khô hạn?
Câu hỏi 2 trang 59 Sinh 6: Bài 18. Biến dạng của thân
Câu 2: Kể tên một số loại thân biến dạng, chức năng của chúng với cây.
Câu hỏi 1 trang 59 SGK Sinh học 6: Bài 18. Biến dạng của thân
Câu 1: Tìm những đặc điểm giống và khác nhau giữa các củ: dong ta, khoai tây, su hào.

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...