Sinh lớp 6

Trang chủ Lớp 6 Sinh lớp 6
Để học tốt Sinh học 6 - Giải bài tập SGK Sinh học lớp 6 chi tiết và đầy đủ 10 chương học trên Baitapsgk.com
Chương 6. Hoa và sinh sản hữu tính Chương 7. Quả và hạt Chương 8. Các nhóm thực vật Chương 9. Vai trò của thực vật Chương 10. Vi khuẩn - nấm - địa y
Quan sát H52.1, 52.2 có nhận xét gì về hình dạng, thành phần cấu tạo của địa y?
– Quan sát hình dạng bên ngoài những mẫu địa y thu được đối chiếu với H52.1 và cho nhận xét về hình dạng bên ngoài của địa y
Ghi lại nhận xét về hình dạng cấu tạo của mốc trắng trang 165: Bài 51. Nấm
Quan sát trên mẫu thật ở kính hiển vi (độ phóng đại nhỏ) hoặc trên hình vẽ. Ghi lại nhận xét về hình dạng cấu tạo của mốc trắng.
Phân biệt các phần(mũ nấm, chân nấm, cuống nấm) – Sinh 6 trang 166
– Nhìn hình vẽ với các chi chú trên hình phân biệt các phần(mũ nấm, chân nấm, cuống nấm)
Hãy kể tên một vài bệnh do vi khuẩn, virus gây ra?
– Có những vi khuẩn ký sinh trong cơ thể người và gây bệnh. Hãy kể tên một vài bệnh do vi khuẩn gây ra.

Quảng cáo
Em có nhận xét gì về sự phân bố của vi khuẩn trang 161: Bài 50. Vi Khuẩn
Từ những số liệu trên em có nhận xét gì về sự phân bố của vi khuẩn?
Điền vào các chỗ trống trong các đoạn câu sau đây bằng các từ thích hợp vi khuẩn, muối khoáng và chất hữu cơ
Xác động thực vật chết rơi xuống đất được……………ở trong đất biến đổi thành các ……………các chất này được cây sử dụng để  chế tạo thành ……..nuôi sống cơ thể.
Nhìn vào đó hãy cho biết vi khuẩn có những hình dạng nào?
Vi khuẩn có các hình dạng: Hình que, hình cầu, hình que, hình cầu, hình phẩy, hình xoắn…
Hãy kể tên một số cây quý hiếm mà em biết
Hãy kể tên một số cây quý hiếm mà em biết.

Luyện tập

Bài 4 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Một lớp học có 28 nam và 24 nữ được chia...
Luyện tập - Chủ đề 9 : Ước chung và bội chung - Bài 4 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6...
Soạn bài Buổi học cuối cùng SBT Ngữ văn 6 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 29
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 2. 1. Mấy dòng đầu truyện Buổi...
Sử giúp em hiểu biết những gì ?
Lịch sử giúp em hiểu biết những gì ?. Hiểu được cội nguồn của tổ tiên, ông bà, quê hương, đất nước và dân...
Bài tập 1 trang 39 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6: Hiện vật tiêu biểu cho tài năng và kĩ thuật tinh xảo...
Hiện vật tiêu biểu cho tài năng và kĩ thuật tinh xảo trong nghề đúc đồng của người Việt xưa là trống đồng, thạp...
Theo em, vì sao cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng được mọi người hưởng ứng?
Theo em, vì sao cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng được mọi người hưởng ứng?. Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang...