Sinh lớp 6

Trang chủ Lớp 6 Sinh lớp 6
Để học tốt Sinh học 6 - Giải bài tập SGK Sinh học lớp 6 chi tiết và đầy đủ 10 chương học trên Baitapsgk.com
Chương 6. Hoa và sinh sản hữu tính Chương 7. Quả và hạt Chương 8. Các nhóm thực vật Chương 9. Vai trò của thực vật Chương 10. Vi khuẩn - nấm - địa y
Quan sát H52.1, 52.2 có nhận xét gì về hình dạng, thành phần cấu tạo của địa y?
– Quan sát hình dạng bên ngoài những mẫu địa y thu được đối chiếu với H52.1 và cho nhận xét về hình dạng bên ngoài của địa y
Ghi lại nhận xét về hình dạng cấu tạo của mốc trắng trang 165: Bài 51. Nấm
Quan sát trên mẫu thật ở kính hiển vi (độ phóng đại nhỏ) hoặc trên hình vẽ. Ghi lại nhận xét về hình dạng cấu tạo của mốc trắng.
Phân biệt các phần(mũ nấm, chân nấm, cuống nấm) – Sinh 6 trang 166
– Nhìn hình vẽ với các chi chú trên hình phân biệt các phần(mũ nấm, chân nấm, cuống nấm)
Hãy kể tên một vài bệnh do vi khuẩn, virus gây ra?
– Có những vi khuẩn ký sinh trong cơ thể người và gây bệnh. Hãy kể tên một vài bệnh do vi khuẩn gây ra.

Quảng cáo
Em có nhận xét gì về sự phân bố của vi khuẩn trang 161: Bài 50. Vi Khuẩn
Từ những số liệu trên em có nhận xét gì về sự phân bố của vi khuẩn?
Điền vào các chỗ trống trong các đoạn câu sau đây bằng các từ thích hợp vi khuẩn, muối khoáng và chất hữu cơ
Xác động thực vật chết rơi xuống đất được……………ở trong đất biến đổi thành các ……………các chất này được cây sử dụng để  chế tạo thành ……..nuôi sống cơ thể.
Nhìn vào đó hãy cho biết vi khuẩn có những hình dạng nào?
Vi khuẩn có các hình dạng: Hình que, hình cầu, hình que, hình cầu, hình phẩy, hình xoắn…
Hãy kể tên một số cây quý hiếm mà em biết
Hãy kể tên một số cây quý hiếm mà em biết.

Luyện tập

Bài 1, 2, 3 trang 27 Địa lý 6, Bài 1: Tại sao Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời lại sinh ra hai...
Bài 8: Sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời - Bài 1, 2, 3 trang 27 SGK Địa lý 6. Bài 1:...
Câu 8.3 trang 135 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 1: Trên đường thẳng d lấy bốn điểm A, B, M, N sao...
Trên đường thẳng d lấy bốn điểm A, B, M, N sao cho điểm M nằm giữa hai điểm A, N và điểm N...
Câu 36 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1: Cho tập hợp A
Cho tập hợp A. Câu 36 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1 - Bài 4. Số phần tử của một...
Bài tập 5 trang 57 SBT Lịch Sử 6: Những biểu hiện mới trong nông nghiệp thời kì này biết đắp đê,
Những biểu hiện mới trong nông nghiệp thời kì này : biết đắp đê, trồng lúa hai vụ.. Bài tập 5 trang 57 Sách...
Câu 39 trang 10 SBT Toán 6 tập 1: Gọi A là là tập hợp các học sinh của lớp 6A có hai điểm...
Gọi A là là tập hợp các học sinh của lớp 6A có hai điểm 10 trở lên. Câu 39 trang 10 Sách bài...