Sinh lớp 6

Trang chủ Lớp 6 Sinh lớp 6
Để học tốt Sinh học 6 - Giải bài tập SGK Sinh học lớp 6 chi tiết và đầy đủ 10 chương học trên Baitapsgk.com
Chương 6. Hoa và sinh sản hữu tính Chương 7. Quả và hạt Chương 8. Các nhóm thực vật Chương 9. Vai trò của thực vật Chương 10. Vi khuẩn - nấm - địa y
Quan sát H52.1, 52.2 có nhận xét gì về hình dạng, thành phần cấu tạo của địa y?
– Quan sát hình dạng bên ngoài những mẫu địa y thu được đối chiếu với H52.1 và cho nhận xét về hình dạng bên ngoài của địa y
Ghi lại nhận xét về hình dạng cấu tạo của mốc trắng trang 165: Bài 51. Nấm
Quan sát trên mẫu thật ở kính hiển vi (độ phóng đại nhỏ) hoặc trên hình vẽ. Ghi lại nhận xét về hình dạng cấu tạo của mốc trắng.
Phân biệt các phần(mũ nấm, chân nấm, cuống nấm) – Sinh 6 trang 166
– Nhìn hình vẽ với các chi chú trên hình phân biệt các phần(mũ nấm, chân nấm, cuống nấm)
Hãy kể tên một vài bệnh do vi khuẩn, virus gây ra?
– Có những vi khuẩn ký sinh trong cơ thể người và gây bệnh. Hãy kể tên một vài bệnh do vi khuẩn gây ra.
Em có nhận xét gì về sự phân bố của vi khuẩn trang 161: Bài 50. Vi Khuẩn
Từ những số liệu trên em có nhận xét gì về sự phân bố của vi khuẩn?
Điền vào các chỗ trống trong các đoạn câu sau đây bằng các từ thích hợp vi khuẩn, muối khoáng và chất hữu cơ
Xác động thực vật chết rơi xuống đất được……………ở trong đất biến đổi thành các ……………các chất này được cây sử dụng để  chế tạo thành ……..nuôi sống cơ thể.
Nhìn vào đó hãy cho biết vi khuẩn có những hình dạng nào?
Vi khuẩn có các hình dạng: Hình que, hình cầu, hình que, hình cầu, hình phẩy, hình xoắn…
Hãy kể tên một số cây quý hiếm mà em biết
Hãy kể tên một số cây quý hiếm mà em biết.

Luyện tập

Chỉ ra tác dụng của các từ láy trong khổ thơ thứ hai. Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ...
Soạn bài Đêm nay Bác không ngủ - Văn lớp 6 Cánh diều. Trả lời câu hỏi đọc hiểu trang 29 SGK Ngữ Văn...
Listen and read Unit 1 trang 6 tiếng Anh 6 Mới, Cuộc hội thoại giữa các nhân vật Phong, Vy và Duy về ngày...
- Listen and read Unit 1 trang 6 SGK tiếng Anh 6 Mới. Cuộc hội thoại giữa các nhân vật Phong, Vy và...
Bài 2.57 trang 56 Toán 6 Kết nối tri thức: Thực hiện phép tính
Giải bài 2.57 trang 56 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống - Bài tập cuối chương 2 Câu hỏi: Thực...
Giải bài 2 trang 116 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Trong các bệnh: bệnh lị, bệnh thủy đậu, bệnh viêm da, bệnh dại,...
Lời giải bài 2 trang 116 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 25: Vi khuẩn Câu hỏi: Trong các bệnh: bệnh...
Bài 1.5 trang 8 Toán 6 sách Kết nối tri thức: Hệ Mặt Trời gồm có Mặt Trời ở trung tâm và 8 thiên...
Giải bài 1.5 trang 8 Toán 6 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống - Bài 1: Tập hợp Câu hỏi: Hệ Mặt...