Sinh lớp 6

Trang chủ Lớp 6 Sinh lớp 6
Để học tốt Sinh học 6 - Giải bài tập SGK Sinh học lớp 6 chi tiết và đầy đủ 10 chương học trên Baitapsgk.com
Chương 6. Hoa và sinh sản hữu tính Chương 7. Quả và hạt Chương 8. Các nhóm thực vật Chương 9. Vai trò của thực vật Chương 10. Vi khuẩn - nấm - địa y

Quan sát H52.1, 52.2 có nhận xét gì về hình dạng, thành phần cấu tạo của địa y?
– Quan sát hình dạng bên ngoài những mẫu địa y thu được đối chiếu với H52.1 và cho nhận xét về hình dạng bên ngoài của địa y
Ghi lại nhận xét về hình dạng cấu tạo của mốc trắng – trang 165: Bài 51. Nấm
Quan sát trên mẫu thật ở kính hiển vi (độ phóng đại nhỏ) hoặc trên hình vẽ. Ghi lại nhận xét về hình dạng cấu tạo của mốc trắng.
Hãy kể tên một vài bệnh do vi khuẩn, virus gây ra?
– Có những vi khuẩn ký sinh trong cơ thể người và gây bệnh. Hãy kể tên một vài bệnh do vi khuẩn gây ra.
Hãy kể tên một số cây quý hiếm mà em biết
Hãy kể tên một số cây quý hiếm mà em biết.

Luyện tập

Hoạt động 5 trang 127 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Từ hình 1 em có thể đưa ra nhận xét...
3. Quy tắc chuyển vế - Hoạt động 5 trang 127 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Từ...
Bài 9 trang 106 – Sách giáo khoa môn Toán 6 tập 1, Bài 9 Xem hình 11và gọi tên: a, Tất cả các...
Bài 9 Xem hình 11và gọi tên: a, Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.. Bài 9 trang 106 - Sách giáo khoa...
Bài 101 trang 97 sgk Toán 6 tập 1, Tìm năm bội của: 3; -3.
Tìm năm bội của: 3; -3.. Bài 101 trang 97 sgk toán 6 tập 1 - Bội và ước của một số nguyên. 101....