Sinh lớp 6

Trang chủ Lớp 6 Sinh lớp 6
Để học tốt Sinh học 6 - Giải bài tập SGK Sinh học lớp 6 chi tiết và đầy đủ 10 chương học trên Baitapsgk.com
Chương 6. Hoa và sinh sản hữu tính Chương 7. Quả và hạt Chương 8. Các nhóm thực vật Chương 9. Vai trò của thực vật Chương 10. Vi khuẩn - nấm - địa y

Hãy kể tên một vài bệnh do virus gây ra – trang 164: Bài 50. Vi Khuẩn

Hãy kể tên một vài bệnh do virus gây ra – trang 164: Bài 50. Vi Khuẩn. VD: AIDS, Cúm, cúm gia cầm, viêm não

Quan sát H52.1, 52.2 có nhận xét gì về hình dạng, thành phần cấu tạo của địa y?

Quan sát H52.2 có nhận xét gì về thành phần cấu tạo của địa y – trang 171: Bài 52. Địa y. Cấu tạo trong

Tại sao ở trong chỗ tối nấm vẫn phát triển được ?

Tại sao ở trong chỗ tối nấm vẫn phát triển được – trang 168: Bài 51. Nấm. Nấm không có diệp lục nên không cần

Ghi lại nhận xét về hình dạng cấu tạo của mốc trắng – trang 165: Bài 51. Nấm

Ghi lại nhận xét về hình dạng cấu tạo của mốc trắng – trang 165: Bài 51. Nấm. Mốc trắng có cấu tạo dạng sợi

Phân biệt các phần(mũ nấm, chân nấm, cuống nấm) – Sinh 6 trang 166

Nhìn hình vẽ với các chi chú trên hình phân biệt các phần – trang 166: Bài 51. Nấm. Nhìn mặt dưới mũ nấm có

Hãy kể tên một vài bệnh do vi khuẩn, virus gây ra?

Hãy kể tên một vài bệnh do vi khuẩn gây ra – trang 163: Bài 50. Vi Khuẩn. Một vài bệnh do vi khuẩn gây

Em có nhận xét gì về sự phân bố của vi khuẩn – trang 161: Bài 50. Vi Khuẩn

Em có nhận xét gì về sự phân bố của vi khuẩn – trang 161: Bài 50. Vi Khuẩn. Vi khuẩn có phân bố rất

Điền vào các chỗ trống trong các đoạn câu sau đây bằng các từ thích hợp vi khuẩn, muối...

Điền vào các chỗ trống trong các đoạn câu sau đây bằng các từ thích hợp – trang 162: Bài 50. Vi Khuẩn. Xác động

Nhìn vào đó hãy cho biết vi khuẩn có những hình dạng nào?

Nhìn vào đó hãy cho biết vi khuẩn có những hình dạng nào – trang 160: Bài 50. Vi Khuẩn. Vi khuẩn có các hình

Hãy kể tên một số cây quý hiếm mà em biết

Hãy kể tên một số cây quý hiếm mà em biết – trang 158: Bài 49. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật. VD:

Luyện tập

A. IS YOUR HOUSE BIG? (Nhà bạn to không?) trang 72 tiếng anh 6, A và AN là mạo từ bất định (Indefinite articles),...
Unit 7 : Your house - Nhà Bạn - A. IS YOUR HOUSE BIG? (Nhà bạn to không?) trang 72 tiếng anh 6. A...
Kể về một chuyện làm em ân hận, Những ngày xưa sao vui biết mấy! Bây giờ bà nằm đó, và tôi chỉ còn...
Văn kể chuyện - Kể về một chuyện làm em ân hận. Những ngày xưa sao vui biết mấy! Bây giờ bà nằm đó,...
Câu 1.b trang 46 SBT Địa 6: Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.. Câu 1.b trang 46 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Bài 13: Địa hình...