Sinh lớp 6

Trang chủ Lớp 6 Sinh lớp 6
Để học tốt Sinh học 6 - Giải bài tập SGK Sinh học lớp 6 chi tiết và đầy đủ 10 chương học trên Baitapsgk.com
Chương 6. Hoa và sinh sản hữu tính Chương 7. Quả và hạt Chương 8. Các nhóm thực vật Chương 9. Vai trò của thực vật Chương 10. Vi khuẩn - nấm - địa y
Quan sát H52.1, 52.2 có nhận xét gì về hình dạng, thành phần cấu tạo của địa y?
– Quan sát hình dạng bên ngoài những mẫu địa y thu được đối chiếu với H52.1 và cho nhận xét về hình dạng bên ngoài của địa y
Ghi lại nhận xét về hình dạng cấu tạo của mốc trắng trang 165: Bài 51. Nấm
Quan sát trên mẫu thật ở kính hiển vi (độ phóng đại nhỏ) hoặc trên hình vẽ. Ghi lại nhận xét về hình dạng cấu tạo của mốc trắng.
Phân biệt các phần(mũ nấm, chân nấm, cuống nấm) – Sinh 6 trang 166
– Nhìn hình vẽ với các chi chú trên hình phân biệt các phần(mũ nấm, chân nấm, cuống nấm)
Hãy kể tên một vài bệnh do vi khuẩn, virus gây ra?
– Có những vi khuẩn ký sinh trong cơ thể người và gây bệnh. Hãy kể tên một vài bệnh do vi khuẩn gây ra.
Quảng cáo


Em có nhận xét gì về sự phân bố của vi khuẩn trang 161: Bài 50. Vi Khuẩn
Từ những số liệu trên em có nhận xét gì về sự phân bố của vi khuẩn?
Điền vào các chỗ trống trong các đoạn câu sau đây bằng các từ thích hợp vi khuẩn, muối khoáng và chất hữu cơ
Xác động thực vật chết rơi xuống đất được……………ở trong đất biến đổi thành các ……………các chất này được cây sử dụng để  chế tạo thành ……..nuôi sống cơ thể.
Nhìn vào đó hãy cho biết vi khuẩn có những hình dạng nào?
Vi khuẩn có các hình dạng: Hình que, hình cầu, hình que, hình cầu, hình phẩy, hình xoắn…
Hãy kể tên một số cây quý hiếm mà em biết
Hãy kể tên một số cây quý hiếm mà em biết.

Luyện tập

Bài 57 trang 31 sgk Toán 6 tập 2, Trong các câu sau đây, hãy chọn một câu đúng:
Trong các câu sau đây, hãy chọn một câu đúng. Bài 57 trang 31 sgk toán 6 tập 2 - Tính chất cơ bản...
Bài 8 trang 91 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1, An và Hoàng cùng học một trường nhưng ở hai lớp...
Luyện tập - Chủ đề 9 : Ước chung và bội chung - Bài 8 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6...
Câu 162 trang 26 SBT Toán 6 tập 1: Hãy viết tất cả các ước chung của a, b, c biết
Hãy viết tất cả các ước chung của a, b, c biết rằng.. Câu 162 trang 26 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập...
Khi Căm hoa cần tuân theo quy trình nào ?
Bài 13. Cắm hoa trang trí - Bài 3 trang 56 SGK Công Nghệ 6 . Khi Căm hoa cần tuân theo quy trình...
Bài 1 trang 54 Sách bài tập GDCD 6: Đối với bản thân: Giúp cho con người có thêm kiến thức, có hiểu biết,...
Đối với bản thân: Giúp cho con người có thêm kiến thức, có hiểu biết, có phẩm chất tốt, được phát triển một cách...