Trang chủ Bài học Bài 2. Khoan dung (Giáo dục công dân 9 – Chân trời sáng tạo)

Bài 2. Khoan dung (Giáo dục công dân 9 – Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải, trả lời 8 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 2. Khoan dung (Giáo dục công dân 9 – Chân trời sáng tạo). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Giáo dục công dân 9 - Chân trời sáng tạo


Câu Vận dụng 2 trang 15 GDCD 9 Chân trời sáng tạo: Em hãy viết ra những điều thể hiện sự khoan dung hoặc...
Em liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập. Trả lời Câu Vận dụng 2 trang 15 SGK Giáo dục công dân...
Câu Luyện tập 4 trang 15 GDCD 9 Chân trời sáng tạo: Em hãy đọc tình huống dưới đây và rút ra bài học...
Em đọc kĩ tình huống, nhận xét và rút ra bài họ cho bản thân. Hướng dẫn trả lời Câu Luyện tập 4...
Câu Luyện tập 2 trang 14 GDCD 9 Chân trời sáng tạo: Lòng khoan dung là gì?
Em đọc kĩ câu nói và dựa vào gợi ý dưới đây để xây dựng bài thuyết trình. Lời giải Câu Luyện tập...
Câu Luyện tập 3 trang 14 GDCD 9 Chân trời sáng tạo: Em hãy đọc các tình huống dưới đây và nhận xét hành...
Em đọc kĩ các tình huống để nhận xét suy nghĩ, việc làm. Trả lời Câu Luyện tập 3 trang 14 SGK Giáo...
Câu Khám phá 2 trang 13 GDCD 9 Chân trời sáng tạo: Em hãy quan sát hình ảnh, đọc các trường hợp sau và...
Em quan sát kĩ các hình ảnh và đọc các trường hợp để trả lời câu hỏi. Giải và trình bày phương pháp...
Câu Luyện tập 1 trang 14 GDCD 9 Chân trời sáng tạo: Em hãy chỉ ra trong các câu tục ngữ, thành ngữ dưới...
Em đọc kĩ các câu tục ngữ, thành ngữ và nêu quan điểm của mình. Gợi ý giải Câu Luyện tập 1 trang...
Câu Khám phá 1 trang 11 GDCD 9 Chân trời sáng tạo: Những việc làm của nhân dân, chính sách của Đảng và Nhà...
Em đọc kĩ các thông tin để trả lời câu hỏi. Giải và trình bày phương pháp giải Câu Khám phá 1 trang...
Bài 2. Khoan dung Giáo dục công dân 9 - Chân trời sáng tạo: Những việc làm của nhân dân, chính sách của Đảng...
Vận dụng kiến thức giải bài 2. Khoan dung - SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 9 Chân trời sáng tạo. Em...