Giáo dục công dân 9 - Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 9 Giáo dục công dân 9 - Chân trời sáng tạo
Câu Vận dụng 2 trang 58 GDCD 9 Chân trời sáng tạo: Em hãy viết một bài phân tích, đánh giá về một hành...
Em liên hệ thực tế để hoàn thành bài tập. Trả lời Câu Vận dụng 2 trang 58 SGK Giáo dục công dân...
Câu Luyện tập 2 trang 58 GDCD 9 Chân trời sáng tạo: Chị H đã làm gì để thực hiện trách nhiệm của công...
Em đọc kĩ tình huống để trả lời câu hỏi. Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu Luyện tập 2 trang 58 SGK Giáo...
Câu Khám phá 2 trang 55 GDCD 9 Chân trời sáng tạo: Em hãy đọc thông tin và trường hợp sau để thực hiện...
Em đọc kĩ thông tin trong sách để trả lời câu hỏi. Trả lời Câu Khám phá 2 trang 55 SGK Giáo dục...
Câu Luyện tập 1 trang 57 GDCD 9 Chân trời sáng tạo: Em đồng tình hay không đồng tình với các ý kiến nào...
Em đọc kĩ các ý kiến và dựa vào kiến thức đã học trong bài để đưa ra quan điểm. Trả lời Câu...
Câu Khám phá 1 trang 54 GDCD 9 Chân trời sáng tạo: Em hãy đọc thông tin, các trường hợp sau và thực hiện...
Em đọc kĩ các thông tin và trường hợp để đánh giá hành vi của các chủ thể. Hướng dẫn giải Câu Khám...
Câu Mở đầu trang 54 GDCD 9 Chân trời sáng tạo: Em hãy chia sẻ hiểu biết của bản thân về quyền và nghĩa...
Em tìm kiếm thêm các thông tin trên sách báo. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu Mở đầu trang 54 SGK Giáo...
Câu Luyện tập 3 trang 47 GDCD 9 Chân trời sáng tạo: Em hãy xác định dấu hiệu vi phạm, loại vi phạm và...
Em đọc kĩ các trường hợp và dựa vào kiến thức đã học trong bài để hoàn thành bài tập. Trả lời Câu...
Câu Vận dụng trang 53 GDCD 9 Chân trời sáng tạo: Em hãy lập kế hoạch tổ chức một buổi tuyên truyền pháp luật...
Em liên hệ thực tế để hoàn thành bài tập. Giải và trình bày phương pháp giải Câu Vận dụng trang 53 SGK...
Câu Luyện tập 1 trang 52 GDCD 9 Chân trời sáng tạo: Em đồng tình hay không đồng tình với các nhận định nào...
Em đọc kĩ các ý kiến và dựa vào kiến thức đã học trong bài để đưa ra quan điểm. Vận dụng kiến...
Câu Luyện tập 2 trang 52 GDCD 9 Chân trời sáng tạo: Em hãy xác định các hành vi vi phạm pháp luật của...
Em đọc kĩ các trường hợp vi phạm và dựa vào kiến thức đã học trong bài để xác định. Lời giải Câu...

Mới cập nhật

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao...
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao Trả lời 39.5 ...
Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,… người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?
Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật như giâm cành, chiết cành, ghép cây Phân tích và giải 39.3 -...
Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau: Sinh sản là một trong những …(1)…...
Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài Hướng dẫn cách giải/trả...
Quan sát hình “Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển...
Quan sát vòng đời của bướm và gà Lời giải 38.5 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh...
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video Lời giải bài tập,...
Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành
Quá trình sinh trưởng ở thực vật có các biểu hiện như: thân dài ra, lá to lên Giải chi tiết 38.3 -...