Trang chủ Bài học Bài 2. Sử dụng năng lượng trong gia đình

Bài 2. Sử dụng năng lượng trong gia đình

Hướng dẫn giải, trả lời 10 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 2. Sử dụng năng lượng trong gia đình. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Luyện tập trang 17 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Em hãy cho biết nguồn năng lượng nào được sử dụng để...
Phân tích và giải Câu 1, 2, 3, 4 luyện tập trang 17 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo -...
Vận dụng trang 18 Công nghệ - Chân trời sáng tạo: Em hãy kể những đồ dùng sử dụng năng lượng điện và năng...
Vận dụng kiến thức giải Câu 1, 2, 3 vận dụng trang 18 SGK Công nghệ - Chân trời sáng tạo - Bài...
Hoạt động 1 mục 2 trang 17 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Trong những trường hợp ở Hình 2.2, giả sử...
Lời Giải hoạt động 1 mục 2 trang 17 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Bài 2. Sử dụng...
Hoạt động 2 mục 2 trang 17 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Hãy kể thêm những biện pháp tiết kiệm chất...
Lời Giải hoạt động 2 mục 2 trang 17 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Bài 2. Sử dụng...
Hoạt động 1 mục 2 trang 16 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Việc sử dụng điện vượt quá mức cần thiết...
Hướng dẫn trả lời hoạt động 1 mục 2 trang 16 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Bài 2....
Hoạt động 3 mục 2 trang 16 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Làm cách nào để tiết kiệm năng lượng điện...
Hướng dẫn giải hoạt động 3 mục 2 trang 16 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Bài 2. Sử...
Hoạt động 2 mục 1 trang 15 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Hãy kể những nguồn năng lượng được sử dụng...
Hướng dẫn trả lời hoạt động 2 mục 1 trang 15 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Bài 2....
Hoạt động 1 mục 1 trang 15 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Hãy quan sát Hình 2.1 và cho biết những...
Hình Năng lượng a Điện b Chất đốt c Chất đốt d Chất đốt e Điện f Gió và mặt trời. Trả lời...
Lý thuyết Bài 2. Sử dụng năng lượng trong gia đình Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Các nguồn năng lượng thường...
Lời Giải lý thuyết Bài 2. Sử dụng năng lượng trong gia đình SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo -...
Mở đầu trang 15 Công nghệ - Chân trời sáng tạo: Bố: Tiết kiệm điện là góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên...
Vận dụng kiến thức giải mở đầu trang 15 SGK Công nghệ - Chân trời sáng tạo - Bài 2. Sử dụng năng...