Trang chủ Bài học Bài 5. Bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình (Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo)

Bài 5. Bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình (Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải, trả lời 18 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 5. Bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình (Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Vận dụng 2 trang 41 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Hãy quan sát và trình bày cách chế biến một món...
Hướng dẫn cách giải/trả lời vận dụng 2 trang 41 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Bài 5. Bảo...
Luyện tập 7 trang 41 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Dựa vào các hình ảnh dưới đây
Hướng dẫn trả lời luyện tập 7 trang 41 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Bài 5. Bảo quản...
Vận dụng 1 trang 41 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Kể tên các món ăn mà gia đình em thường dùng...
Giải chi tiết vận dụng 1 trang 41 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Bài 5. Bảo quản và...
Luyện tập 6 trang 40 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Em hãy sắp xếp các hình ảnh thực hiện món cơm...
Phân tích và lời giải luyện tập 6 trang 40 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Bài 5. Bảo...
Luyện tập 5 trang 40 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Cho các món ăn sau: canh chua, cá kho tộ, nem...
Vận dụng kiến thức giải luyện tập 5 trang 40 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Bài 5. Bảo...
Luyện tập 4 trang 40 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Em hãy sắp xếp các hình ảnh dưới đây theo thứ...
Giải và trình bày phương pháp giải luyện tập 4 trang 40 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Bài...
Luyện tập 2 trang 40 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Em hãy trình bày các bước trộn dầu giấm rau xà...
Lời giải bài tập, câu hỏi luyện tập 2 trang 40 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Bài 5....
Luyện tập 3 trang 40 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Hãy kể tên một số món trộn hỗn hợp mà em...
Trả lời luyện tập 3 trang 40 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Bài 5. Bảo quản và chế...
Hoạt động 2 mục 2 trang 37 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Em hãy mô tả các phương pháp làm chín...
Vận dụng kiến thức giải hoạt động 2 mục 2 trang 37 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Bài...
Luyện tập 1 trang 39 Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo: Em hãy cho biết những sản phẩm dưới đây được bảo...
Giải chi tiết luyện tập 1 trang 39 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo - Bài 5. Bảo quản và...