Trang chủ Bài học Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

Nêu nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 2 kì.
Nêu nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 2 kì.
Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì.
Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì.
Nêu nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 4 kì.
Nêu nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 4 kì.
Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì.
Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì.
Hãy nêu các khái niệm điểm chết, hành trình, thể tích công tác và chu trình làm việc của động cơ đốt trong.
Hãy nêu các khái niệm : điểm chết, hành trình, thể tích công tác và chu trình làm việc của động cơ đốt trong.

Bài học trong chương trình Công nghệ 11

Mới cập nhật

Giải bài 3 trang 10 Toán 7 tập 2: Tìm hai số x, y biết rằng
Giải bài 3 trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 2 Chân trời sáng tạo  -  Bài 1: Tỉ lệ thức - Dãy tỉ...
Bài 2 trang 10 Toán 7 tập 2 CTST: Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau...
Giải bài 2 trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 2 Chân trời sáng tạo  -  Bài 1: Tỉ lệ thức - Dãy tỉ...
Bài 1 trang 10 Toán 7 tập 2 CTST: Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập các...
Giải bài 1 trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 2 Chân trời sáng tạo  -  Bài 1: Tỉ lệ thức - Dãy tỉ...
Bài 10.25 Toán 7: Một chiếc cốc có dạng hình trụ, chứa đầy nước. Hỏi nếu bỏ vào cốc 5 viên đá dạng hình...
Giải bài 10.25 trang 102 SGK Toán lớp 7 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống  -  Bài tập cuối chương 10...
Bài 10.24 Toán 7: Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính (không có nắp) có chiều dài 80 cm, chiều...
Giải bài 10.24 trang 102 SGK Toán lớp 7 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống  -  Bài tập cuối chương 10...
Bài 10.23 Toán 7: Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 m, chiều rộng 4 m và chiều cao...
Giải bài 10.23 trang 102 SGK Toán lớp 7 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống  -  Bài tập cuối chương 10...