Trang chủ Bài học Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

Nêu nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 2 kì.
Nêu nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 2 kì.
Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì.
Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì.
Nêu nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 4 kì.
Nêu nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 4 kì.
Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì.
Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì.
Hãy nêu các khái niệm điểm chết, hành trình, thể tích công tác và chu trình làm việc của động cơ đốt trong.
Hãy nêu các khái niệm : điểm chết, hành trình, thể tích công tác và chu trình làm việc của động cơ đốt trong.

Bài học trong chương trình Công nghệ 11

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...