Công nghệ 11

Trang chủ Lớp 11 Công nghệ 11
Để học tốt Công nghệ lớp 11: Vẽ kỹ thuật, chế tạo cơ khí, động cơ đốt trong SGK Công nghệ 11

Nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ.
Nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ.
Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên xe máy.
Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên xe máy.

Luyện tập

Câu C1 trang 116 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Giải thích vì sao
Bài 23. Dòng điện trong chất bán dẫn - Câu C1 trang 116 SGK Vật Lý 11 Nâng cao . Giải thích vì sao...
Câu 32 trang 42 Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của mỗi...
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của mỗi biểu thức sau :. Câu 32 trang 42 SGK Đại số và...
Bài 1 trang 189 sgk vật lý 11, Thấu kính là gì ? Kể các loại thấu kính.
Thấu kính mỏng. - Bài 1 trang 189 sgk vật lý 11. Thấu kính là gì ? Kể các loại thấu kính. Bài 1....