Công nghệ 11

Trang chủ Lớp 11 Công nghệ 11
Để học tốt Công nghệ lớp 11: Vẽ kỹ thuật, chế tạo cơ khí, động cơ đốt trong SGK Công nghệ 11

Quảng cáo
Nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ.
Nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ.
Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên xe máy.
Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên xe máy.

Luyện tập

Bài 3 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 11: Dựa vào nội dung SGK và kiến thức của bản thân, em hãy điền...
Bài 3 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 11. Dựa vào nội dung SGK và kiến thức của bản thân, em hãy điền...
Bài tập 6.34 trang 48 SBT Hóa 11: Viết phương trình Hóa của các phản ứng xảy ra trong quá trình
Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình điều chế PVC. Bài tập 6.34 trang 48 sách bài...
Câu 2 trang 243 SGK Hóa Học 11 Nâng cao, Hãy lập công thức chung cho dãy đồng đẳng anđehit fomic và cho dãy...
Bài 58: Anđehit và Xeton - Câu 2 trang 243 SGK Hóa Học 11 Nâng cao. Hãy lập công thức chung cho dãy đồng...
Câu 1 trang 11 Sinh 11 Nâng cao: Nêu các đặc điếm của lông hút liên quan đến quá trình hấp thụ nước của...
Câu 1 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao. Bài 1. Trao đổi nước ở thực vật ...
Câu 6 trang 203 SGK Hóa 11 Nâng cao, Hãy điền vào bảng so sánh crackinh nhiệt và crackinh xúc tác sau:
Bài 48: Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên - Câu 6 trang 203 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Hãy điền vào bảng so sánh crackinh...