Công nghệ 11

Trang chủ Lớp 11 Công nghệ 11
Để học tốt Công nghệ lớp 11: Vẽ kỹ thuật, chế tạo cơ khí, động cơ đốt trong SGK Công nghệ 11

Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong trang 155 Công nghệ 11

Bài 38: Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong – Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong

Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong trang 131 SGK Công nghệ 11

Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong – Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong

Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện trang 85...

Bài 18: Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo – Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn

Thực hành: Bản vẽ xây dựng trang 62 Công nghệ 11

Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng – Thực hành: Bản vẽ xây dựng trang 62 SGK Công nghệ 11. Đọc bản vẽ mặt

Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản trang 52 SGK Công nghệ...

Bài 10: Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản – Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của

Thực hành: Biểu diễn vật thể trang 32 Công nghệ 12

Bài 6: Thực hành Biểu diễn vật thể – Thực hành: Biểu diễn vật thể trang 32 SGK Công nghệ 12. Đọc bản vẽ hai

Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản trang 15 SGK Công nghệ 11

Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu các vật thể đơn giản – Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản

Tại sao động cơ đốt trong kéo máy phát điện lại phải có bộ điều tốc?

Bài 39: Ôn tập phần động cơ đốt trong – Câu 30 trang 164 SGK Công nghệ 11. Tại sao động cơ đốt trong kéo

Nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ.

Bài 39: Ôn tập phần động cơ đốt trong – Câu 29 trang 164 SGK Công nghệ 11. Nêu các bộ phận chính của hệ

Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên xe máy.

Bài 39: Ôn tập phần động cơ đốt trong – Câu 28 trang 164 SGK Công nghệ 11. Trình bày các bộ phận chính của

Luyện tập

Bài 3.9 trang 140 Sách bài tập Hình học 11: Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm...
Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn AC, BD, AD và có MN =...
Câu 9 trang 51 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao: Chứng minh ba điểm M, N, I thẳng hàng.
Chứng minh ba điểm M, N, I thẳng hàng.. Câu 9 trang 51 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. - Bài 1:...
Tại sao nói đây là thời kì phong trào cách mạng Việt Nam khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo ?
Tại sao nói đây là thời kì phong trào cách mạng Việt Nam khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo ?....