Công nghệ 11

Trang chủ Lớp 11 Công nghệ 11
Để học tốt Công nghệ lớp 11: Vẽ kỹ thuật, chế tạo cơ khí, động cơ đốt trong SGK Công nghệ 11

Quảng cáo
Nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ.
Nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ.
Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên xe máy.
Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên xe máy.

Luyện tập

Phân tích bài thơ “Lai Tân” trong “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh, Vào khoảng những năm ba mươi của thế kỷ...
Đọc thêm: Lai Tân - Hồ Chí Minh - Phân tích bài thơ “Lai Tân” trong “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh....
Câu 3 trang 120 Toán Hình 11 Nâng cao: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA ⊥ (ABCD)
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA ⊥ (ABCD). Hai điểm M và N lần lượt thay đổi trên...
Câu 6 trang 27 SBT Địa 11: Dựa vào bảng dưới đây, nêu một số nhận xét về đặc điểm dân số Hoa Kì
Dựa vào bảng dưới đây, nêu một số nhận xét về đặc điểm dân số Hoa Kì Phân tích ảnh hưởng của những đặc...
Câu 19 trang 8 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao: Cho hai điểm A, B phân biệt. Có những phép dời hình...
Cho hai điểm A, B phân biệt. Có những phép dời hình nào biến A thành A và biến B thành B.. Câu 19...
Phan Bội Châu và xu hướng bạo động
Phan Bội Châu và xu hướng bạo động. Phan Bội Châu quê ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. ...