Công nghệ 11

Trang chủ Lớp 11 Công nghệ 11
Để học tốt Công nghệ lớp 11: Vẽ kỹ thuật, chế tạo cơ khí, động cơ đốt trong SGK Công nghệ 11

Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong trang 155 Công nghệ 11

Bài 38: Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong – Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong

Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong trang 131 SGK Công nghệ 11

Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong – Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong

Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện trang 85...

Bài 18: Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo – Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn

Thực hành: Bản vẽ xây dựng trang 62 Công nghệ 11

Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng – Thực hành: Bản vẽ xây dựng trang 62 SGK Công nghệ 11. Đọc bản vẽ mặt

Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản trang 52 SGK Công nghệ...

Bài 10: Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản – Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của

Thực hành: Biểu diễn vật thể trang 32 Công nghệ 12

Bài 6: Thực hành Biểu diễn vật thể – Thực hành: Biểu diễn vật thể trang 32 SGK Công nghệ 12. Đọc bản vẽ hai

Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản trang 15 SGK Công nghệ 11

Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu các vật thể đơn giản – Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản

Tại sao động cơ đốt trong kéo máy phát điện lại phải có bộ điều tốc?

Bài 39: Ôn tập phần động cơ đốt trong – Câu 30 trang 164 SGK Công nghệ 11. Tại sao động cơ đốt trong kéo

Nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ.

Bài 39: Ôn tập phần động cơ đốt trong – Câu 29 trang 164 SGK Công nghệ 11. Nêu các bộ phận chính của hệ

Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên xe máy.

Bài 39: Ôn tập phần động cơ đốt trong – Câu 28 trang 164 SGK Công nghệ 11. Trình bày các bộ phận chính của

Luyện tập

Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận, trang 122 SGK Văn 11, Thơ mới là phong trào văn học phong phú, một phong...
Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận - Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận, trang 122 SGK Văn 11. Thơ mới...
Phân tích hình ảnh người nghĩa sĩ cần Giuộc trong bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đinh Chiểu: Nhà thơ Nguyễn...
Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu - Phân tích hình ảnh người nghĩa sĩ cần Giuộc trong bài Văn tế...
Bài tập 8 trang 83 Sách BT Sử 11: 9-3-1945 Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương.
9-3-1945 Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương. . Bài tập 8 trang 83 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11 - Bài 17:...