Công nghệ 11

Trang chủ Lớp 11 Công nghệ 11
Để học tốt Công nghệ lớp 11: Vẽ kỹ thuật, chế tạo cơ khí, động cơ đốt trong SGK Công nghệ 11

Quảng cáo
Nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ.
Nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ.
Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên xe máy.
Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên xe máy.

Luyện tập

Bài 25.8 trang 63 Sách bài tập Vật Lý 11: Một ống dây đồng hình trụ dài 25 cm gồm nhiều vòng dây quấn...
Một ống dây đồng hình trụ dài 25 cm gồm nhiều vòng dây quấn sít nhau và có điện trở 0,20 Ω. Dây đồng...
Dựa vào bảng 5.2 nhận xét tốc độ tăng GDP của một số nước ở châu Phi so với thế giới.
Tiết 1. Một số vấn đề của châu Phi - Dựa vào bảng 5.2 nhận xét tốc độ tăng GDP của một số nước...
Bài 5 trang 92 sgk Toán 11: Bài 2. Dãy số
Bài 5 trang 92 sgk toán 11: Bài 2. Dãy số. Bài 5. Trong các dãy số sau, dãy số nào bị chặn dưới,...
Bài 3.26 trang 208 SBT Đại số và giải tích 11: Tìm đạo hàm của hàm số:
Tìm đạo hàm của hàm số. Bài 3.26 trang 208 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 - Bài 3. Đạo...
Câu 1.15 trang 9 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Chứng minh:
Câu 1.15 trang 9 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao.                     ({{x + x'} over 2} = kpi ,{{y...