Công nghệ 11

Trang chủ Lớp 11 Công nghệ 11
Để học tốt Công nghệ lớp 11: Vẽ kỹ thuật, chế tạo cơ khí, động cơ đốt trong SGK Công nghệ 11
Nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ.
Nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ.
Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên xe máy.
Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên xe máy.

Luyện tập

Bài 3.43 trang 163 Sách bài tập Hình học 11: Chứng minh rằng điều kiện để tứ giác A’,B’,C’,D’ là hình thoi là nó
Chứng minh rằng điều kiện để tứ giác A’,B’,C’,D’ là hình thoi là nó có hai đỉnh đối diện cách đều mặt phẳng ....
Bài 7 trang 203 sgk Hóa 11, Cho 8,0 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau
Anđehit- xeton - Bài 7 trang 203 sgk hóa học 11. Cho 8,0 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau ...
Câu 27 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Danh sách lớp của Hường được đánh số từ 1 đến...
Danh sách lớp của Hường được đánh số từ 1 đến 30. Hường có số thứ tự là 12. Chọn ngẫu nhiên một bạn...
Bài 5.13 trang 43 SBT Hóa lớp 11 – Nâng cao: Ankan X có cacbon chiếm 83,33% khối lượng phân tử.
Bài 5.13 trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. a) Tìm công thức phân tử, viết các công thức cấu...
Bài 2 – Phân tích cảnh cho chữ trong tác phẩm “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân, Nguyễn Tuân là một trong năm...
Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân - Bài 2 - Phân tích cảnh cho chữ trong tác phẩm “Chữ người tử tù” của...