Công nghệ 11

Trang chủ Lớp 11 Công nghệ 11
Để học tốt Công nghệ lớp 11: Vẽ kỹ thuật, chế tạo cơ khí, động cơ đốt trong SGK Công nghệ 11
Quảng cáo


Nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ.
Nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ.
Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên xe máy.
Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên xe máy.

Luyện tập

Cơ chế điều hòa sinh sản: Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản
Cơ chế điều hòa sinh sản: Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản. Các hoocmôn FSH, LH, testostêrôn và GnRH có vai...
Bài 7.7 trang 56 SBT Hóa 11 Nâng cao: Viết công thức cấu tạo của A và B biết A tác dụng đượ với...
Bài 7.7 trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Bài 46 : Benzen và ankylbenzen Đốt cháy 0,39 g chất...
Bài 6.7 trang 14 Sách bài tập Vật Lý 11: Một tụ điện phẳng không khí có điện dung 1 000 pF và khoảng...
Một tụ điện phẳng không khí có điện dung 1 000 pF và khoảng cách giữa hai bản là d = 1 mm. Tích...
Bài 4.50 trang 40 SBT Hóa 11 Nâng cao: Bài 32: Luyện tập: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 4.50 trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. A. chúng đều rất bền vững và có khả năng phản...
Câu 26 trang 29 Toán Hình 11 Nâng cao, Các khẳng định sau đây có đúng không ?
Các khẳng định sau đây có đúng không ?. Câu 26 trang 29 SGK Hình học 11 Nâng cao - Bài 6. Phép...