Công nghệ 11

Trang chủ Lớp 11 Công nghệ 11
Để học tốt Công nghệ lớp 11: Vẽ kỹ thuật, chế tạo cơ khí, động cơ đốt trong SGK Công nghệ 11
Quảng cáo


Nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ.
Nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ.
Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên xe máy.
Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên xe máy.

Luyện tập

Vị trí địa lí và lãnh thổ Trung Quốc
Tiết 1. Tự nhiên dân cư và tình hình phát triển kinh tế - Vị trí địa lí và lãnh thổ Trung Quốc. Trung...
Bài 5.6 trang 42 SBT Hóa 11 Nâng cao: Bài 34. Ankan : Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí
Bài 5.6 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. B. Phân tử ankan chỉ gồm các liên kết đơn do...
Bài 1 trang 51 SBT Sinh 11 Lập bảng phân biệt các hình thức cảm ứng ở thực
Bài 1 trang 51 Sách bài tập ( SBT) Sinh 11 : Lập bảng phân biệt các hình thức cảm ứng ở thực vật: ...
Câu 21 trang 53 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao: Một mặt phẳng (P) thay đổi luôn chứa MN, cắt các cạnh...
Một mặt phẳng (P) thay đổi luôn chứa MN, cắt các cạnh CD và BD lần lượt tại E và F.. Câu 21 trang...
Bài 7 trang 216 sgk vật lý 11, Tính khoảng cách giữa hai kính và số bội giác của kính thiên văn khi ngắm...
Kính thiên văn. Bài 7 trang 216 sgk vật lý 11. Tính khoảng cách giữa hai kính và số bội giác của kính...