Trang chủ Bài học Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Bài 27.13 trang 76 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12: Tại sao để nghiên cứu quang phổ trong vùng tử ngoại, người ta...
27.13. Tại sao để nghiên cứu quang phổ trong vùng tử ngoại, người ta không dùng các máy quang phổ có lăng kính và thấu kính bằng thuỷ tinh, mà dùng các máy quang
Bài 27.14 trang 76 SBT Vật Lý 12: Các phim chống nóng dán ở cửa kính ôtô hoặc cửa kính phòng làm việc
 27.14. Các phim chống nóng dán ở cửa kính ôtô hoặc cửa kính phòng làm việc phải hấp thụ mạnh ánh sáng trong vùng tử ngoại hay hồng ngoại ? Tại sao ?
Bài 27.15 trang 76 Sách bài tập Vật Lý 12: Quang phổ hấp thụ của một chất lỏng có dạng một dải tối kéo...
27.15. Quang phổ hấp thụ của một chất lỏng có dạng một dải tối kéo dài từ vùng bước sóng 0,47 \(\mu\)m đến vùng bước sóng 1,23 \(\mu\)m trên nền của một quang phổ
Bài 27.11 trang 76 Sách bài tập Vật Lý 12: Giả sử ta có một nguồn điểm phát bức xạ hồng ngoại đơn sắc,...
27.11. Giả sử ta có một nguồn điểm phát bức  xạ hồng ngoại đơn sắc, bước sóng cỡ 12 \(\mu\)m. Để khoảng vân i đo được trên một màn đặt cách hai khe Y-âng 0,8 m có
Bài 27.12 trang 76 SBT Vật Lý 12: Một nguồn điểm S phát một bức xạ tử ngoại đơn sắc chiếu sáng hai khe
27.12. Một nguồn điểm S phát một bức xạ tử ngoại đơn sắc chiếu sáng hai khe hẹp F1, F2 cách nhau một khoảng a = 3 mm. Màn hứng vân giao thoa

Quảng cáo

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...