Trang chủ Bài học Bài 33. Mẫu nguyên tử bo

Bài 33. Mẫu nguyên tử bo

Bài 33.18 trang 97 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên...
33.18. Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức \({E_n} = {{ – 13,6} \over {{n^2}}}\) (eV) (với n =
Bài 33.19 trang 97 SBT Vật Lý 12: Năng lượng của nguyên tử hiđrô ở các trạng thái dừng được xác định bởi
33.19. Năng lượng của nguyên tử hiđrô ở các trạng thái dừng được xác định bởi công thức \({E_n} = {{ – 13,6} \over {{n^2}}}\) (eV) (với n= 1,2, 3…). n
Bài 33.20 trang 97 Sách bài tập Vật Lý 12: Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Rơn-ghen là U =...
33.20. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Rơn-ghen là U = 25 kV. Coi vận tốc ban đầu của chùm êỉectron phát ra từ catôt bằng không. Biết hằng số Plăng h
Bài 33.16 trang 96 Sách bài tập Vật Lý 12: Biết độ lớn của năng lượng toàn phần của êlectron trong nguyên tử
33.16. Biết độ lớn của năng lượng toàn phần của êlectron trong nguyên tử hiđró thì tỉ lệ nghịch với độ lớn của bán kính quỹ đạo. Năng lượng toàn phần của êlectron
Bài 33.17 trang 97 SBT Vật Lý 12: Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K
33.17. Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 0,1026 \(\mu\)m. Tính năng lượng của phôtô
Bài 33.15 trang 96 SBT Vật Lý 12: Để ion hoá nguyên tử hiđrô, người ta cần một năng lượng là 13,6 eV.
33.15. Để ion hoá nguyên tử hiđrô, người ta cần một năng lượng là 13,6 eV. Tính bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ có thể có được trong quang phổ của hiđrô.

Quảng cáo
Bài 33.13, 33.14 trang 96 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của...
33.13. Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức En = \(-13,6\over n^2\) (eV) (với n = 1,2, 3…). Khi êlectr
Bài 33.4, 33.5, 33.6, 33.7 trang 94 SBT Vật Lý 12: Nội dung của tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng
33.4. Nội dung của tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên được phản ánh trong câu nào dưới đây ?
Bài 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12 trang 95 Sách bài tập Vật Lý 12: Ta thu được quang phổ vạch phát xạ của một
33.8.Ta thu được quang phổ vạch phát xạ của một đám khí hiđrô trong hai trường hợp sau :

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...