Trang chủ Bài học Bài 4. Bảo vệ lẽ phải (Giáo dục công dân 8 – Cánh diều)

Bài 4. Bảo vệ lẽ phải (Giáo dục công dân 8 – Cánh diều)

Hướng dẫn giải, trả lời 10 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 4. Bảo vệ lẽ phải (Giáo dục công dân 8 – Cánh diều). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Giáo dục công dân 8 - Cánh diều


Bài 4. Bảo vệ lẽ phải - GDCD 8 Cánh diều: Em hãy kể tên những việc làm đúng, làm sai của học sinh...
Phân tích và lời giải bài 4. Bảo vệ lẽ phải - SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8 Cánh diều. Em...
Em hãy vẽ một bức tranh hoặc xây dựng tiểu phẩm theo chủ đề: Bảo vệ lẽ phải. [Giờ ra chơi tiết 3] Nam...
Phân tích và giải Câu hỏi Vận dụng 2 trang 23 Bài 4 Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8 Cánh diều -...
Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm nào dưới đây? Vì sao? A. Thấy nhà hàng xóm tổ chức đánh bạc
Hướng dẫn trả lời Câu hỏi Luyện tập 2 trang 23 Bài 4 Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8 Cánh diều -...
Em hãy sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ nói về việc bảo vệ lẽ phải và chia sẻ ý nghĩa của mỗi...
Phân tích và giải Câu hỏi Vận dụng 1 trang 23 Bài 4 Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8 Cánh diều -...
Em hãy đọc các tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi Gần đây, H thường bỏ tiết để đi chơi điện tử....
Phân tích, đưa ra lời giải Câu hỏi Luyện tập 3 trang 23 Bài 4 Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8 Cánh...
Em hãy bình luận quan điểm: Để bảo vệ lẽ phải, chúng ta cần phải có tinh thần khách quan, lòng kiên trì và...
Vận dụng kiến thức giải Câu hỏi Luyện tập 4 trang 23 Bài 4 Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8 Cánh diều...
Em hãy đọc các trường hợp, tình huống và trả lời câu hỏi Em hãy nhận xét cách ứng xử của các bạn học...
Trả lời Câu hỏi Khám phá 2 trang 22 Bài 4 Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8 Cánh diều - Bài 4....
Em hãy liệt kê những việc làm thể hiện việc bảo vệ lẽ phải ở nhà, ở trường và ngoài xã hội
Trả lời Câu hỏi Luyện tập 1 trang 23 Bài 4 Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8 Cánh diều - Bài 4....
Em hãy kể tên những việc làm đúng, làm sai của học sinh trong việc thực hiện nội quy trường học. Theo em, với...
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu hỏi Mở đầu trang 20 Bài 4 Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8 Cánh diều -...
Em hãy quan sát hình ảnh, đọc câu chuyện và trả lời câu hỏi Em hãy chỉ rõ hành động, việc làm
Giải chi tiết Câu hỏi Khám phá 1 trang 20 Bài 4 Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8 Cánh diều - Bài...