Bài 9. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại – GDCD 8 Cánh diều: Nếu là K trong...
Giải và trình bày phương pháp giải bài 9. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại ...
Bài 10. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân – GDCD 8 Cánh diều: Em hãy cho biết hoạt động của con...
Trả lời bài 10. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân – SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8 Cánh...
Bài 7. Xác định mục tiêu cá nhân – GDCD 8 Cánh diều: Theo em, mục tiêu cá nhân là gì? Nếu căn cứ...
Phân tích và giải bài 7. Xác định mục tiêu cá nhân – SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8 Cánh diều....
Bài 8. Lập kế hoạch chi tiêu – GDCD 8 Cánh diều: Em có nhận xét gì về thói quen chi tiêu của bạn...
Lời Giải bài 8. Lập kế hoạch chi tiêu – SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8 Cánh diều. Giả định mỗi...
Bài 5. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên – GDCD 8 Cánh diều: Vì sao chúng ta cần phải bảo vệ...
Gợi ý giải bài 5. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên – SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8...
Bài 6. Phòng, chống bạo lực gia đình – GDCD 8 Cánh diều: Hành vi nào sau đây thể hiện việc thực hiện quy...
Vận dụng kiến thức giải bài 6. Phòng, chống bạo lực gia đình – SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8 Cánh...
Bài 3. Lao động cần cù, sáng tạo – GDCD 8 Cánh diều: Em hãy cho biết những việc làm nào của Giáo sư...
Hướng dẫn giải bài 3. Lao động cần cù, sáng tạo – SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8 Cánh diều. Em...
Bài 4. Bảo vệ lẽ phải – GDCD 8 Cánh diều: Em hãy kể tên những việc làm đúng, làm sai của học sinh...
Phân tích và lời giải bài 4. Bảo vệ lẽ phải – SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8 Cánh diều. Em...
Bài 2. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc – GDCD 8 Cánh diều: Theo em, sự đa dạng của các dân...
Trả lời bài 2. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc – SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8 Cánh...
Bài 1. Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam – GDCD 8 Cánh diều: Em hãy cho biết những truyền thống nào...
Hướng dẫn giải bài 1. Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam – SGK Giáo dục công dân (GDCD) lớp 8...

Mới cập nhật

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao...
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao Trả lời 39.5 ...
Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,… người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?
Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật như giâm cành, chiết cành, ghép cây Phân tích và giải 39.3 -...
Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau: Sinh sản là một trong những …(1)…...
Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài Hướng dẫn cách giải/trả...
Quan sát hình “Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển...
Quan sát vòng đời của bướm và gà Lời giải 38.5 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh...
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video Lời giải bài tập,...
Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành
Quá trình sinh trưởng ở thực vật có các biểu hiện như: thân dài ra, lá to lên Giải chi tiết 38.3 -...