Trang chủ Bài học Bài 5: Sử dụng bàn phím

Bài 5: Sử dụng bàn phím

Hướng dẫn giải, trả lời 4 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 5: Sử dụng bàn phím. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Tin học 3 - Kết nối tri thức


Bài 5: Sử dụng bàn phím trang 25, 26, 27, 28, 29 Tin học 3: Em hãy chỉ ra khu vực nào có nhiều...
Giải bài Bài 5: Sử dụng bàn phím SGK Tin học 3 - Kết nối tri thức  trang 25, 26, 27, 28, 29...
Các phím F, J thuộc hàng phím nào? A. Hàng phím trên. B. Hàng phím cơ sở. C. Hàng phím dưới.Khi gõ xong,
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 27 Bài 5: Sử dụng bàn phím, Chủ đề 1. Máy tính và em sách Tin...
Trong hình sau, ngón tay nào đã đặt sai vị trí xuất phát trên hàng phím cơ sở?
Gợi ý giải câu hỏi trang 29 Bài 5: Sử dụng bàn phím, Chủ đề 1. Máy tính và em sách Tin học...
Quan sát bàn phím và các khu vực của bàn phím ở Hình 31, em hãy chỉ ra khu vực nào có nhiều phím...
Phân tích, đưa ra lời giải câu hỏi trang 25 Bài 5: Sử dụng bàn phím, Chủ đề 1. Máy tính và em...