Bài 16. Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính SGK Tin học 3 Kết nối tri thức
Giải bài Bài 16. Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính SGK Tin học 3 – Kết nối tri...
Bài 15. Công việc được thực hiện theo điều kiện SGK Tin học 3 Kết nối tri thức trang 67-70:
Giải bài Bài 15. Công việc được thực hiện theo điều kiện SGK Tin học 3 – Kết nối tri thức – Chủ...
Bài 14. Em thực hiện công việc như thế nào SGK Tin học 3 Kết nối tri thức trang 63- 66
Giải bài Bài 14. Em thực hiện công việc như thế nào SGK Tin học 3 – Kết nối tri thức – Chủ...
Bài 13. Luyện tập sử dụng chuột SGK Tin học 3 Kết nối tri thức: Hãy cho ví dụ về một tình huống mà...
Giải bài Bài 13. Luyện tập sử dụng chuột SGK Tin học 3 – Kết nối tri thức trang 59 – 62 Chủ...
Bài 12 Tìm hiểu về thế giới tự nhiên SGK Tin học 3 Kết nối tri thức trang 55, 58: Sử dụng phần mềm...
Giải bài Bài 12. Tìm hiểu về thế giới tự nhiên SGK Tin học 3 – Kết nối tri thức – Chủ đề...
Bài 11 SGK Tin học 3 Kết nối tri thức: Trình chiếu của em trang 54
Giải bài Bài 11. Trình chiếu của em SGK Tin học 3 – Kết nối tri thức – Chủ đề 5. Tin học...
Bài 10. Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính trang 46, 47, 48, 49 Tin học 3 Kết nối tri thức: kể tên...
Giải bài Bài 10: Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính SGK Tin học 3 – Kết nối tri thức – Chủ...
Bài 9 Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính trang 42, 43, 44, 45 Tin học 3 Kết nối tri thức:...
Giải bài Bài 9 trang 42, 43, 44, 45: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính SGK Tin học 3...
Bài 8: Sơ đồ hình cây, Tổ chức thông tin trong máy tính trang 38, 39, 40, 41 kết nối tri thức
Giải bài Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính SGK Tin học 3 – Kết nối tri...
Bài 7: Sắp xếp để dễ tìm trang 34, 35, 36, 37, 38 Tin học 3 kết nối tri thức: nêu một ví dụ...
Giải bài Bài 7: Sắp xếp để dễ tìm SGK Tin học 3 – Kết nối tri thức – Chủ đề 3. Tổ...

Mới cập nhật

Câu 6. Cho một số sự kiện lịch sử về Cộng hoà Nam Phi sau: Sự thành lập Liên bang Nam Phi
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu 6 - Bài 12. Thực hành: Tìm hiểu khái quát về cộng hòa Nam Phi SBT Lịch...
Câu 6. Quan sát các hình sau Hãy lựa chọn và trình bày về một trong các vấn đề khai thác thiên nhiên ở...
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu 6 - Bài 11. Phương thức con người khai thác - sử dụng và bảo vệ thiên...
Câu 5. Hoàn thành bảng theo mẫu sau Môi trường Cách thức khai thác thiên nhiên Xích đạo ẩm Nhiệt đới Hoang mạc Địa...
Vận dụng kiến thức giải Câu 5 - Bài 11. Phương thức con người khai thác - sử dụng và bảo vệ thiên...
Câu 7. Hãy giới thiệu về một di sản lịch sử của châu Phi và nêu ý nghĩa của di sản đó
Hướng dẫn trả lời Câu 7 - Bài 10. Đặc điểm dân cư - xã hội Châu Phi SBT Lịch sử và Địa...
Câu 6. Quan sát hình sau Hãy viết cảm nghĩ của em khi nhìn hình trên – Hình ảnh về lớp học ở Ma-la-uy...
Lời giải Câu 6 - Bài 10. Đặc điểm dân cư - xã hội Châu Phi SBT Lịch sử và Địa lí 7...
Tại sao châu Phi giàu tài nguyên khoáng sản nhưng hầu hết các quốc gia ở đây còn nghèo?
Gợi ý giải Câu 8 - Bài 9. Vị trí địa lí - phạm vi và đặc điểm tự nhiên của Châu Phi...