Trang chủ Bài học Bài 6: Hộp bút thân quen

Bài 6: Hộp bút thân quen

Hướng dẫn giải, trả lời 4 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 6: Hộp bút thân quen. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Mĩ thuật lớp 2 - Cánh diều


Vận dụng - trang 31- Mỹ thuật 2- Cánh Diều: Em có thể sử dụng chấm, nét, hình, màu lặp lại để trang trí...
Em trang trí nét lặp lại cho đồ vật em yêu thích. Giải chi tiết vận dụng - trang 31- SGK Mỹ thuật...
Cảm nhận, chia sẻ - trang 31- Mĩ thuật lớp 2- Cánh Diều: Em đã tạo sản phẩm hộp bút của mình bằng cách...
Nêu cách tạo ra sản phẩm hộp bút và chỉ ra các hình trang trí lặp lại. Phân tích và giải cảm nhận,...
Thực hành, sáng tạo - trang 29 - Mĩ thuật lớp 2 - Cánh Diều: Em có thể sáng tạo hộp bút bằng cách...
Giải và trình bày phương pháp giải Câu 1, 2, Tải về thực hành, sáng tạo - trang 29 - SGK Mĩ thuật...
Quan sát, nhận biết - trang 28 - Mĩ thuật lớp 2- Cánh Diều: Chấm, nét, màu sắc ở mỗi hộp bút được trang...
Quan sát các hộp bút để nhận biết nét trang trí lạp lại. Lời Giải quan sát, nhận biết - trang 28 -...