Trang chủ Bài học Bài 6: Truyện (Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều)

Bài 6: Truyện (Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều)

Hướng dẫn giải, trả lời 26 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 6: Truyện (Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều


Ở cuối đoạn trích, sau khi chôn cất Dế Choắt, Dế Mèn đã “đứng lặng giờ lâu” và “nghĩ về bài học đường đời...
Đọc kĩ đoạn trích. Trả lời Câu hỏi 3 Bài đọc hiểu: Bài học đường đời đầu tiên SBT trang 3 Ngữ văn...
Từ các chi tiết “tự hoạ” về bản thân và lời lẽ, cách xưng hô, điệu bộ, giọng điệu, thái độ của Dế Mèn...
Đọc kĩ văn bản để đưa ra nhận xét. Hướng dẫn Câu hỏi 2 Bài đọc hiểu: Bài học đường đời đầu tiên...
Nhà văn Tô Hoài từng chia sẻ: “Nhân vật trong truyện đồng thoại được nhân cách hoá trên cơ sở đảm bảo không thoát...
Đọc kĩ văn bản. Soạn Câu hỏi 4 Bài đọc hiểu: Bài học đường đời đầu tiên SBT trang 4 Ngữ văn 6...
Hãy tìm những chi tiết hiện thực và mộng ảo mà nhà văn đã sáng tạo ra để khắc hoạ hoàn cảnh và ước...
Đọc kĩ văn bản. Soạn văn Câu hỏi 4 Bài đọc hiểu: Cô bé bán diêm SBT trang 8 Ngữ văn 6 Cánh...
Em hãy tìm một số chỉ tiết trong văn bản đề chứng tỏ truyện Cô bé bán diêm có đặc điểm của truyện cổ...
Đọc kĩ văn bản. Trả lời Câu hỏi 6 Bài đọc hiểu: Cô bé bán diêm SBT trang 8 Ngữ văn 6 Cánh...
Hãy kể về một lần em mắc lỗi. Liên hệ bản thân Bài tham khảo: Tôi nhớ mãi hình ảnh mẹ gầy, ngồi bên...
Liên hệ bản thân. Gợi ý giải Câu hỏi 1 Bài tập viết SBT trang 9 Ngữ văn 6 Cánh diều tập 2...
Hãy kể lại một sự việc mà em chứng kiến và nhớ mãi Câu hỏi 2 Bài tập viết SBT trang 9 Ngữ văn...
Liên hệ bản thân. Gợi ý giải Câu hỏi 2 Bài tập viết SBT trang 9 Ngữ văn 6 Cánh diều tập 2...
Tìm các chủ ngữ là cụm danh từ trong những câu dưới đây. Xác định danh từ trung tâm và các thành tố phụ...
Đọc và xác định. Soạn văn Câu hỏi 4 Bài tập tiếng Việt SBT trang 8 Ngữ văn 6 Cánh diều tập 2...
Trong những câu dưới đây, từ những ở câu nào là thành tố phụ chỉ số nhiều và chiếm vị trí liền trước trung...
Phân tích ý nghĩa và cách dùng (vị trí) của từ những trong bốn câu đã cho. Soạn văn Câu hỏi 6 Bài...
Tìm chủ ngữ là cụm danh từ trong những câu dưới đây: Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn...
Đọc và xác định. Soạn văn Câu hỏi 2 Bài tập tiếng Việt SBT trang 8 Ngữ văn 6 Cánh diều tập 2...