Trang chủ Bài học Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì I trang 39 Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì I trang 39 Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều

Hướng dẫn giải, trả lời 4 câu hỏi, bài tập thuộc Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì I trang 39 Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều


Theo em, trong Văn 6, tập một có những nội dung nào gần gũi và có tác dụng với đời sống hiện nay và...
Dựa vào kiến thức đã học qua các văn bản. Hướng dẫn Câu hỏi 4 Bài Ôn tập và tự đánh giá cuối...
Nêu tác dụng của việc tập làm thơ lục bát và tập viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân
Dựa vào kiến thức đã học qua các bài học. Hướng dẫn Câu hỏi 7 Bài Ôn tập và tự đánh giá cuối...
Các nội dung học viết của mỗi bài liên quan như thế nào đến phần Đọc hiểu văn bản trong bài học đó?
Dựa vào kiến thức đã học qua các văn bản. Gợi ý giải Câu hỏi 5 Bài Ôn tập và tự đánh giá...
Giải Bài Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì I trang 39 SBT Văn 6 - Cánh diều: (Câu hỏi 4, SGK)...
Lời giải bài tập, câu hỏi Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bài Ôn tập và tự đánh giá...