Trang chủ Bài học Bài 9. Lắp ghép mô hình robot

Bài 9. Lắp ghép mô hình robot

Hướng dẫn giải, trả lời 3 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 9. Lắp ghép mô hình robot. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Công nghệ 4 - Kết nối tri thức


Bài 9. Lắp ghép mô hình robot trang 42, 43, 44, 45, 46 Công nghệ 4 Kết nối tri thức: Em hãy quan sát...
Trả lời bài 9. Lắp ghép mô hình robot trang 42, 43, 44, 45, 46 SGK Công nghệ 4 Kết nối tri thức....
Em hãy quan sát mô hình robot trong Hình 1, nêu các bộ phận chính và số lượng các chi tiết của mô hình...
Quan sát hình và trả lời câu hỏi Trả lời Câu hỏi trang 42 Khởi động - Bài 9. Lắp ghép mô...
Em hãy lựa chọn các dụng cụ và chi tiết phù hợp với số lượng cần thiết trong bộ lắp ghép mô hình kỹ...
Dựa vào bài thực hành để trả lời câu hỏi Trả lời Câu hỏi trang 43 Khám phá - Bài 9. Lắp...