Bài 11. Làm đèn lồng trang 51, 52, 53, 54, 55 Công nghệ 4 Kết nối tri thức: Nếu muốn đèn sáng, em cần...
Phân tích và lời giải bài 11. Làm đèn lồng trang 51, 52, 53, 54, 55 SGK Công nghệ 4 Kết nối tri...
Bài 12. Làm chuồn chuồn thăng bằng trang 57, 58, 59, 60, 61 Công nghệ 4 Kết nối tri thức: Để chuồn chuồn giữ...
Giải và trình bày phương pháp giải bài 12. Làm chuồn chuồn thăng bằng trang 57, 58, 59, 60, 61 SGK Công nghệ...
Bài 9. Lắp ghép mô hình robot trang 42, 43, 44, 45, 46 Công nghệ 4 Kết nối tri thức: Em hãy quan sát...
Trả lời bài 9. Lắp ghép mô hình robot trang 42, 43, 44, 45, 46 SGK Công nghệ 4 Kết nối tri thức....
Bài 10. Đồ chơi dân gian trang 47, 48 Công nghệ 4 Kết nối tri thức: Em hãy quan sát Hình 1 và gọi...
Giải chi tiết bài 10. Đồ chơi dân gian trang 47, 48 SGK Công nghệ 4 Kết nối tri thức. Em hãy quan...
Bài 7. Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật trang 33, 34, 35, 36, 37, 38 Công nghệ 4 Kết nối tri...
Giải và trình bày phương pháp giải bài 7. Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật trang 33, 34, 35, 36,...
Bài 8. Lắp ghép mô hình bập bênh trang 39, 40, 41 S Công nghệ 4 Kết nối tri thức: Giải bài 11 đồ...
Vận dụng kiến thức giải bài 8. Lắp ghép mô hình bập bênh trang 39, 40, 41 SSGK Công nghệ 4 Kết nối...
Bài 6. Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu trang 27, 28, 29, 30, 31 Công nghệ 4 Kết nối tri thức: Quan sát...
Vận dụng kiến thức giải bài 6. Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu trang 27, 28, 29, 30, 31 SGK Công nghệ...
Bài 5. Trồng hoa, cây cảnh trong chậu trang 24, 25, 26 Công nghệ 4 Kết nối tri thức: Em hãy sử dụng các...
Hướng dẫn giải bài 5. Trồng hoa, cây cảnh trong chậu trang 24, 25, 26 SGK Công nghệ 4 Kết nối tri thức....
Bài 3. Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu trang 17, 18, 19, 20 Công nghệ 4 Kết nối tri...
Hướng dẫn trả lời bài 3. Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu trang 17, 18, 19, 20 SGK...
Bài 4. Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu trang 21, 22, 23 Công nghệ 4 Kết nối tri thức: Em hãy sử dụng...
Phân tích và giải bài 4. Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu trang 21, 22, 23 SGK Công nghệ 4 Kết nối...

Mới cập nhật

Câu 6. Cho một số sự kiện lịch sử về Cộng hoà Nam Phi sau: Sự thành lập Liên bang Nam Phi
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu 6 - Bài 12. Thực hành: Tìm hiểu khái quát về cộng hòa Nam Phi SBT Lịch...
Câu 6. Quan sát các hình sau Hãy lựa chọn và trình bày về một trong các vấn đề khai thác thiên nhiên ở...
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu 6 - Bài 11. Phương thức con người khai thác - sử dụng và bảo vệ thiên...
Câu 5. Hoàn thành bảng theo mẫu sau Môi trường Cách thức khai thác thiên nhiên Xích đạo ẩm Nhiệt đới Hoang mạc Địa...
Vận dụng kiến thức giải Câu 5 - Bài 11. Phương thức con người khai thác - sử dụng và bảo vệ thiên...
Câu 7. Hãy giới thiệu về một di sản lịch sử của châu Phi và nêu ý nghĩa của di sản đó
Hướng dẫn trả lời Câu 7 - Bài 10. Đặc điểm dân cư - xã hội Châu Phi SBT Lịch sử và Địa...
Câu 6. Quan sát hình sau Hãy viết cảm nghĩ của em khi nhìn hình trên – Hình ảnh về lớp học ở Ma-la-uy...
Lời giải Câu 6 - Bài 10. Đặc điểm dân cư - xã hội Châu Phi SBT Lịch sử và Địa lí 7...
Tại sao châu Phi giàu tài nguyên khoáng sản nhưng hầu hết các quốc gia ở đây còn nghèo?
Gợi ý giải Câu 8 - Bài 9. Vị trí địa lí - phạm vi và đặc điểm tự nhiên của Châu Phi...