Trang chủ Bài học Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản

Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 6 Địa 10), Dựa vào hình 1.5a, hãy cho biết khi thể hiện trên mặt chiếu vĩ tuyến...
Dựa vào hình 1.5a, hãy cho biết khi thể hiện trên mặt chiếu : vĩ tuyến tiếp xúc với hình nón và các vĩ tuyến không tiếp xúc với hình nón, vĩ tuyến nào chính xác, vĩ tuyến nào khôn
Câu hỏi lý thuyết 1 trang 5 SGK Địa 10), Dựa vào hình 1.3b (sgk trang 5), em hãy cho biết theo phép chiếu...
Phép chiếu này bảo đảm chính xác ở khu vực trung tâm bản đồ, càng xa trung tâm càng kém chính xác.
Bài 2 trang 8 sgk Địa lớp 10, Hãy cho biết phép chiếu đồ thường dùng để vẽ bản đồ ở khu vực nào?
Hãy cho biết phép chiếu đồ thường dùng để vẽ bản đồ ở khu vực nào?
Bài 1 trang 8 sgk Địa lớp 10, Kẻ lại bảng và điền
Kẻ lại bảng và điền những nội dung thích hợp vào ô trống:
Phép chiếu hình trụ (Địa lí 10)
Phép chiếu hình trụ là cách thể hiện lưới kinh, vĩ tuyến của Địa cầu lên mặt chiếu là mặt hình trụ, sau đó triển khai mặt trụ ra mặt phẳng.
Phép chiếu hình nón – Địa lí lớp 10
Phép chiếu hình nón là cách thể hiện mạng lưới kinh, vĩ tuyến cùa Địa cầu lên mặt chiếu là mặt hình nón, sau đó triển khai mặt chiếu hình nón ra mặt phẳng : tuỳ thuộc vào vị trí c
Phép chiếu phương vị – Địa lí lớp 10
Phép chiếu phương vị là phương pháp thể hiện mạng lưới kinh, vĩ tuyến của mặt cầu lên mặt phẳng.

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...