Địa lí lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Địa lí lớp 10
Giải bài tập Địa 10 (SGK Địa lí lớp 10) phần địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế xã hội trên trang Baitapsgk.com

PHẦN MỘT. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG I: BẢN ĐỒ CHƯƠNG II. VŨ TRỤ. HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT CHƯƠNG III. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ CHƯƠNG IV. MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

PHẦN HAI. ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI

CHƯƠNG V. ĐỊA LÍ DÂN CƯ CHƯƠNG VI. CƠ CẤU NỀN KINH TẾ CHƯƠNG VII. ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP CHƯƠNG VIII. ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP CHƯƠNG IX. ĐỊA LÍ DỊCH VỤ CHƯƠNG X. MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển
Các nước đang phát triển chiếm hơn 1/2 diện tích lục địa. Đây là khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên, cả về trữ lượng và chủng loại. Đặc biệt, các nước đang phát triển rất giàu về...
Câu hỏi lý thuyết 3 – SGK Trang 160 Địa 10-, Em hãy chỉ ra những dấu hiệu của...
Hướng dẫn giảiNhững dấu hiệu của sự suy thoái tài nguyên đất và tài nguyên sinh vật.– Tài nguyên đất: đất bạc màu, xói mòn trơ sỏi đá…...
Câu hỏi lý thuyết 2 – SGK Trang 160 Địa 10-, Em hãy chứng minh rằng sự tiến hộ...
Hướng dẫn giải:– Con người đã sản xuất được các loại vật liệu mới thay thế một phần nào đó nguyên liệu khoáng sản. Ví dụ: sản xuất các chất độc tổng hợp thay thế các c...

Luyện tập

Bài 2 trang 88 sgk đại số 10: Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
Bài 2 trang 88 sgk đại số 10: Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn. Chứng minh các bất...
Bài 1 trang 181 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Đảo ngược bài tập vận dụng trên bằng cách bắn trực diện hòn...
Bài 38: Va chạm đàn hồi và không đàn hồi - Bài 1 trang 181 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Đảo ngược...
Bài 40 trang 63 SGK Đại số 10 nâng cao, Tìm các hàm số chẵn trong các hàm số bậc hai y = ax2...
Tìm các hàm số chẵn trong các hàm số bậc hai y = ax2 + bx + c.. Bài 40 trang 63 SGK Đại...