Địa lí lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Địa lí lớp 10
Giải bài tập Địa 10 (SGK Địa lí lớp 10) phần địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế xã hội trên trang Baitapsgk.com

PHẦN MỘT. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG I: BẢN ĐỒ CHƯƠNG II. VŨ TRỤ. HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT CHƯƠNG III. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ CHƯƠNG IV. MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

PHẦN HAI. ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI

CHƯƠNG V. ĐỊA LÍ DÂN CƯ CHƯƠNG VI. CƠ CẤU NỀN KINH TẾ CHƯƠNG VII. ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP CHƯƠNG VIII. ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP CHƯƠNG IX. ĐỊA LÍ DỊCH VỤ CHƯƠNG X. MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Câu hỏi lý thuyết 2 – SGK Trang 163 Địa 10-, Các tiến bộ khoa học – kĩ thuật nào đã làm cho giá...
Các tiến bộ khoa học – kĩ thuật nào đã làm cho giá nguyên liệu có xu hướng giảm trong mấy thập kỉ qua?
Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển
1. Các nước đang phát triển là nơi tập trung nhiều vấn đề môi trường và phát triển.
Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước phát triển
Những vấn đề môi trường ở các nước phát triển chủ yếu sẵn với những tác động môi trường của sự phát triển công nghiệp, những vấn đề của đô thị. Những vấn đề lớn toàn cầu như hiện
Câu hỏi lý thuyết 1 – Trang 161 Địa 10-, Những báo động về thủng tầng ô dôn, về sự nóng lên của Trái...
Những báo động về thủng tầng ô dôn, về sự nóng lên của Trái Đất do các khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính có phải là những báo động về khủng hoảng môi trường không?
Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường là điều kiện để phát triển
– Loài người đang đứng trước thử thách lớn : các nguồn tài nguyên trên Trái Đất là có hạn. Nhiều tài nguyên đang bị cạn kiệt, trong khi đó yêu cầu của sự phát triển lại khôn
Bài 3 trang 161 sgk Địa lớp 10, Môi trường sách Địa có những chức năng chủ yếu nào? Tại sao chúng ta có...
Môi trường địa lí có những chức năng chủ yếu nào? Tại sao chúng ta có biện pháp bảo vệ môi trường?

Quảng cáo
Bài 2 trang 161 sgk Địa lớp 10, Em hãy lấy ví dụ chứng minh rằng quan điểm hoàn cảnh sách Địa quyết định...
– Lịch sử đã chứng minh quan điểm đó là sai lầm và vạch ra ràng: sự phát triển của môi trường tự nhiên bao giờ cũng diễn ra chậm hơn sự phát triển của xã hội loài người. Môi
Bài 1 trang 161 sgk Địa lớp 10, Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo khác nhau như thế nào?
Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo khác nhau như thế nào?
Câu hỏi lý thuyết 3 – Trang 160 Địa 10-, Em hãy chỉ ra những dấu hiệu của sự suy thoái tài nguyên đất...
Em hãy chỉ ra những dấu hiệu của sự suy thoái tài nguyên đất và tài nguyên sinh vật nếu bị khai thác không hợp lí.
Câu hỏi lý thuyết 2 – Trang 160 Địa 10-, Em hãy chứng minh rằng sự tiến hộ của khoa học công nghệ có...
– Do sự tiến hộ khoa học công nghệ, con người ngày càng phát hiện và khai thác được nhiều loại tài nguyên mới như việc sử dụng sức gió, sức nước, năng lượng mặt trời…

Luyện tập

Bài 1.47 trang 10 SBT Hóa lớp 10 nâng cao: Trong một lớp electron có bao nhiêu phân lớp electron? Hãy cho biết các...
Bài 1.47 trang 10 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Bài 6: Lớp và phân lớp electron Bài 1.47 trang 10...
Thế nào là ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón.
Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón - Câu 1 trang 43 SGK Công nghệ 10. Thế nào...
Trình bày các điều kiện phát sinh và phát triển bệnh ở vật nuôi.
Bài 39: Ôn tập chương 2 - Câu 12 trang 117 SGK Công nghệ 10. Trình bày các điều kiện phát sinh và phát...
Bài 3 trang 64 sgk hóa học 10, Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho:
Liên kết cộng hóa trị - Bài 3 trang 64 sgk hóa học 10. Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho: ...
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 8 Tiếng Anh 10 mới, Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 10 mới unit 8
Unit 8: New Ways To Learn - Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 8 Tiếng Anh 10 mới. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary)...