Địa lí lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Địa lí lớp 10
Giải bài tập Địa 10 (SGK Địa lí lớp 10) phần địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế xã hội trên trang Baitapsgk.com

PHẦN MỘT. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG I: BẢN ĐỒ CHƯƠNG II. VŨ TRỤ. HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT CHƯƠNG III. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ CHƯƠNG IV. MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

PHẦN HAI. ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI

CHƯƠNG V. ĐỊA LÍ DÂN CƯ CHƯƠNG VI. CƠ CẤU NỀN KINH TẾ CHƯƠNG VII. ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP CHƯƠNG VIII. ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP CHƯƠNG IX. ĐỊA LÍ DỊCH VỤ CHƯƠNG X. MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Câu hỏi lý thuyết 2 – SGK Trang 163 Địa 10-, Các tiến bộ khoa học – kĩ thuật nào đã làm cho giá...
Các tiến bộ khoa học – kĩ thuật nào đã làm cho giá nguyên liệu có xu hướng giảm trong mấy thập kỉ qua?
Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển
1. Các nước đang phát triển là nơi tập trung nhiều vấn đề môi trường và phát triển.
Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước phát triển
Những vấn đề môi trường ở các nước phát triển chủ yếu sẵn với những tác động môi trường của sự phát triển công nghiệp, những vấn đề của đô thị. Những vấn đề lớn toàn cầu như hiện
Câu hỏi lý thuyết 1 – SGK Trang 161 Địa 10-, Những báo động về thủng tầng ô dôn, về sự nóng lên của...
Những báo động về thủng tầng ô dôn, về sự nóng lên của Trái Đất do các khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính có phải là những báo động về khủng hoảng môi trường không?
Quảng cáo


Bài 2 trang 161 sgk Địa lớp 10, Em hãy lấy ví dụ chứng minh rằng quan điểm hoàn cảnh sách Địa quyết định...
– Lịch sử đã chứng minh quan điểm đó là sai lầm và vạch ra ràng: sự phát triển của môi trường tự nhiên bao giờ cũng diễn ra chậm hơn sự phát triển của xã hội loài người. Môi
Bài 1 trang 161 sgk Địa lớp 10, Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo khác nhau như thế nào?
Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo khác nhau như thế nào?

Luyện tập

Bài 1 trang 165 vật lý 10, Khí lý tưởng là gì
Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. - Bài 1 trang 165 sgk vật lý 10. Khí lý tưởng là gì ...
Bài 5 trang 103 Vật lý lớp 10, Hãy giải thích nguyên tắc hoạt động của chiếc cân
Cân bằng của một vật có trục quay cố định.Momen lực - Bài 5 trang 103 sgk Vật lý lớp 10. Hãy giải thích...
Bài 39 trang 18 Sách bài tập Toán Đại số 10: Xét xem trong các mệnh đề sau mệnh đề nào
Xét xem trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng.. Bài 39 trang 18 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10 -...
Bài 10 trang 203 sgk Vật lý lớp 10, Tại sao giọt dầu lại có dạng khối cầu nằm lơ lửng trong dung dịch...
Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng - Bài 10 trang 203 sgk Vật lý lớp 10. Tại sao giọt dầu lại có...
Lý thuyết luyện tập: phản ứng oxi hoá – khử,Sự oxi hoá là sự nhường electron, là sự tăng số oxi hoá.
Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử - Lý thuyết luyện tập: phản ứng oxi hoá - khử. a) Sự oxi hoá là...