Trang chủ Bài học Châu Âu

Châu Âu

Bài 3 trang 112 Địa 5, Nêu những hoạt động kinh tế của các nước châu Âu.
Nêu những hoạt động kinh tế của các nước châu Âu.
Dựa vào hình 4 và vốn hiểu biết, kể tên một số hoạt động kinh tế của các nước ở châu Âu.
Dựa vào hình 4 và vốn hiểu biết, kể tên một số hoạt động kinh tế của các nước ở châu Âu.
Bài 1 trang 112 SGK Địa 5, Dựa vào hình 1, hãy xác định vị trí địa lí, giới hạn của châu Âu, vị...
Dựa vào hình 1, hãy xác định : vị trí địa lí, giới hạn của châu Âu, vị trí các dãy núi và đồng bằng của châu Âu.
Quan sát hình 1, cho biết châu Âu tiếp giáp với châu lục, biển và đại dương nào ?
Quan sát hình 1, cho biết cháu Âu tiếp giáp với châu lục, biển và đại dương nào ?
Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết diện tích của châu Âu, so sánh với châu Á.
Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết diện tích của châu Âu, so sánh với châu Á.

Mới cập nhật

Giải bài 3 trang 10 Toán 7 tập 2: Tìm hai số x, y biết rằng
Giải bài 3 trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 2 Chân trời sáng tạo  -  Bài 1: Tỉ lệ thức - Dãy tỉ...
Bài 2 trang 10 Toán 7 tập 2 CTST: Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau...
Giải bài 2 trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 2 Chân trời sáng tạo  -  Bài 1: Tỉ lệ thức - Dãy tỉ...
Bài 1 trang 10 Toán 7 tập 2 CTST: Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập các...
Giải bài 1 trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 2 Chân trời sáng tạo  -  Bài 1: Tỉ lệ thức - Dãy tỉ...
Bài 10.25 Toán 7: Một chiếc cốc có dạng hình trụ, chứa đầy nước. Hỏi nếu bỏ vào cốc 5 viên đá dạng hình...
Giải bài 10.25 trang 102 SGK Toán lớp 7 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống  -  Bài tập cuối chương 10...
Bài 10.24 Toán 7: Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính (không có nắp) có chiều dài 80 cm, chiều...
Giải bài 10.24 trang 102 SGK Toán lớp 7 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống  -  Bài tập cuối chương 10...
Bài 10.23 Toán 7: Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 m, chiều rộng 4 m và chiều cao...
Giải bài 10.23 trang 102 SGK Toán lớp 7 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống  -  Bài tập cuối chương 10...