Bài 1 trang 68 SGK Địa 5, Chỉ vị trí của nước ta trên hình 1 và trên quả...

Việt Nam đất nước chúng ta – Bài 1 trang 68 SGK Địa lí 5. Chỉ vị trí của nước ta trên hình 1 và

Quan sát hình 1, hãy kể tên các dãy núi ở nước ta

Địa hình và khoáng sản – Quan sát hình 1, hãy kể tên các dãy núi ở nước ta. Các dãy núi ở nước ta

Bài 3 trang 68 SGK Địa 5, Chỉ và nêu tên một số đảo, quần đảo của nước ta...

Việt Nam đất nước chúng ta – Bài 3 trang 68 SGK Địa lí 5. Chỉ và nêu tên một số đảo, quần đảo của

Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích nhỏ hơn nước ta.

Việt Nam đất nước chúng ta – Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích nhỏ hơn nước ta.. Những

Bài 2 trang 68 SGK Địa 5, Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào ?...

Việt Nam đất nước chúng ta – Bài 2 trang 68 SGK Địa lí 5. Phần đất liền của nước ta giáp với những nước

Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích lớn hơn nước ta.

Việt Nam đất nước chúng ta – Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích lớn hơn nước ta.. Những

Quan sát hình 2, hãy cho biết: Nơi hẹp nhất là bao nhiêu ki-lô-mét ?

Việt Nam đất nước chúng ta – Quan sát hình 2, hãy cho biết: Nơi hẹp nhất là bao nhiêu ki-lô-mét ?. Nơi hẹp nhất

Quan sát hình 2, hãy cho biết: Từ Bắc vào Nam, phần đất liền nước ta dài bao nhiêu...

Việt Nam đất nước chúng ta – Quan sát hình 2, hãy cho biết: Từ Bắc vào Nam, phần đất liền nước ta dài bao

Quan sát hình 1, hãy: Kể tên một số đảo và quần đảo của nước ta.

Việt Nam đất nước chúng ta – Quan sát hình 1, hãy: Kể tên một số đảo và quần đảo của nước ta.. Một số

Quan sát hình 1, hãy: Nêu tên những nước giáp phần đất liền của nước ta.

Việt Nam đất nước chúng ta – Quan sát hình 1, hãy: Nêu tên những nước giáp phần đất liền của nước ta.. Những nước

Luyện tập

Lesson 3 Unit 5 trang 34,35 SGK tiếng Anh 5 mới, Xin chào, mình là Mai. Mình sẽ đi vịnh Hạ Long với gia...
Unit 5: Where Will You Be This Weekend? - Lesson 3 Unit 5 trang 34,35 SGK tiếng Anh 5 mới. Xin chào, mình là...
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) trang 110 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Xếp các ví dụ...
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) - Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) trang...
Hãy nêu một số thành phần của môi trường đô thị nơi bạn sống: Bài 62: Môi trường
Hãy nêu một số thành phần của môi trường đô thị nơi bạn sống: Bài 62: Môi trường. Hãy nêu một số thành phần...
Bài 3 trang 8 sgk Toán 5, Bài 3. Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?
Bài 3. Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?. Bài 3 trang 8 sgk toán 5 - Phân số thập phân...
Bài 2 trang 91 sgk Toán 5, Trong ba hình dưới đây, hình nào có Bốn cạnh và ba góc ?
Trong ba hình dưới đây, hình nào có.. Bài 2 trang 91 sgk toán 5 - Hình thang Trong ba hình dưới đây, hình...