Bài 1 trang 68 SGK Địa 5, Chỉ vị trí của nước ta trên hình 1 và trên quả Địa cầu.
Chỉ vị trí của nước ta trên hình 1 và trên quả Địa cầu.
Quan sát hình 1, hãy kể tên các dãy núi ở nước ta
Quan sát hình 1, hãy kể tên các dãy núi ở nước ta
Bài 3 trang 68 SGK Địa 5, Chỉ và nêu tên một số đảo, quần đảo của nước ta trên bản đồ Việt Nam.
Chỉ và nêu tên một số đảo, quần đảo của nước ta trên bản đồ Việt Nam.
Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích nhỏ hơn nước ta.
Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích nhỏ hơn nước ta.

Quảng cáo
Quan sát hình 2, hãy cho biết: Nơi hẹp nhất là bao nhiêu ki-lô-mét ?
Quan sát hình 2, hãy cho biết: Nơi hẹp nhất là bao nhiêu ki-lô-mét ?
Quan sát hình 2, hãy cho biết: Từ Bắc vào Nam, phần đất liền nước ta dài bao nhiêu ki-lô-mét ?
Quan sát hình 2, hãy cho biết: Từ Bắc vào Nam, phần đất liền nước ta dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Luyện tập

Câu 1 trang 10 VBT Khoa học 5: Nối hình với chú thích cho phù hợp.
Câu 1 trang 10 Vở bài tập Khoa học 5. Bài 4. Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào? Nối hình...
Lesson Two: Grammar 1 – Unit 6 – Family & Friends Special Edition Grade 5 (lớp 5)
Lesson Two: Grammar 1 - Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 5. 6. Is this your / yours jacket?. Bài: Unit...
Lập dàn ý tả ngôi nhà của em, Cổng nhà, cửa vào nhà, các cửa sổ làm bằng gì? Mái nhà lợp bằng gì?...
- Lập dàn ý tả ngôi nhà của em. Cổng nhà, cửa vào nhà, các cửa sổ... làm bằng gì? Mái nhà lợp...
Em hãy tả cảnh đẹp của quê hương đất nước mà em yêu thích: Có thể gọi Hồ Tây là một bức họa tuyệt...
Tả Cảnh - Em hãy tả cảnh đẹp của quê hương đất nước mà em yêu thích.. Có thể gọi Hồ Tây là một...
Bài 2 trang 79 SGK Địa 5, Biển có vai trò thế nào đối với sản xuất và đời sống ?
- Bài 2 trang 79 SGK Địa lí 5. Biển có vai trò thế nào đối với sản xuất và đời sống ? ...