Bài 1 trang 68 SGK Địa 5, Chỉ vị trí của nước ta trên hình 1 và trên quả Địa cầu.
Chỉ vị trí của nước ta trên hình 1 và trên quả Địa cầu.
Quan sát hình 1, hãy kể tên các dãy núi ở nước ta
Quan sát hình 1, hãy kể tên các dãy núi ở nước ta
Bài 3 trang 68 SGK Địa 5, Chỉ và nêu tên một số đảo, quần đảo của nước ta trên bản đồ Việt Nam.
Chỉ và nêu tên một số đảo, quần đảo của nước ta trên bản đồ Việt Nam.
Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích nhỏ hơn nước ta.
Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích nhỏ hơn nước ta.

Quảng cáo
Quan sát hình 2, hãy cho biết: Nơi hẹp nhất là bao nhiêu ki-lô-mét ?
Quan sát hình 2, hãy cho biết: Nơi hẹp nhất là bao nhiêu ki-lô-mét ?
Quan sát hình 2, hãy cho biết: Từ Bắc vào Nam, phần đất liền nước ta dài bao nhiêu ki-lô-mét ?
Quan sát hình 2, hãy cho biết: Từ Bắc vào Nam, phần đất liền nước ta dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Luyện tập

Câu 1 trang 23 VBT Khoa học 5: Bài 12. Phòng bệnh sốt rét
Câu 1 trang 23 Vở bài tập Khoa học 5. Bài 12. Phòng bệnh sốt rét Nối câu hỏi ở cột A với câu...
Bài 2 trang 84 Địa 5, Dân số tăng nhanh gây những khó khăn gì trong việc nâng cao đời sống của nhân dân...
Dân số nước ta - Bài 2 trang 84 SGK Địa lí 5. Dân số tăng nhanh gây những khó khăn gì trong việc...
Unit 4. Did you go to the party? trang 16 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 5 mới: A. PRONUNCIATION Mark the stress
A. PRONUNCIATION Mark the stress (') on the words. Then say the words aloud. 1.enjoy 2. invite 3. repeat 4. complete 5. return . Unit 4....
Lesson Six – Unit 8 – Family & Friends Special Edition Grade 5 (lớp 5)
Lesson Six - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 5. There are two story/ stories. One is called The _____ and...
Kể lại câu chuyện nói về một việc làm tốt của em hoặc người khác, Hôm ấy, sáng sớm, đang giờ cao điểm, ngoài...
Kể chuyện thuật chuyện - Kể lại câu chuyện nói về một việc làm tốt của em hoặc người khác. Hôm ấy, sáng sớm,...