Bài 1 trang 68 SGK Địa 5, Chỉ vị trí của nước ta trên hình 1 và trên quả Địa cầu.
Chỉ vị trí của nước ta trên hình 1 và trên quả Địa cầu.
Quan sát hình 1, hãy kể tên các dãy núi ở nước ta
Quan sát hình 1, hãy kể tên các dãy núi ở nước ta
Bài 3 trang 68 SGK Địa 5, Chỉ và nêu tên một số đảo, quần đảo của nước ta trên bản đồ Việt Nam.
Chỉ và nêu tên một số đảo, quần đảo của nước ta trên bản đồ Việt Nam.
Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích nhỏ hơn nước ta.
Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích nhỏ hơn nước ta.

Quảng cáo
Quan sát hình 2, hãy cho biết: Nơi hẹp nhất là bao nhiêu ki-lô-mét ?
Quan sát hình 2, hãy cho biết: Nơi hẹp nhất là bao nhiêu ki-lô-mét ?
Quan sát hình 2, hãy cho biết: Từ Bắc vào Nam, phần đất liền nước ta dài bao nhiêu ki-lô-mét ?
Quan sát hình 2, hãy cho biết: Từ Bắc vào Nam, phần đất liền nước ta dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Luyện tập

Câu 3 trang 51 VBT Lịch Sử 5: Bài 23. Sấm sét đêm giao thừa
Câu 3 trang 51 Vở bài tập Lịch sử 5. Trả lời: . Bài 23. Sấm sét đêm giao thừa Dựa vào sách giáo khoa,...
Tả cảnh buổi sáng trên cánh đồng làng em bài 2, Cả cánh đồng mênh mông bát ngát với những ruộng lúa vàng trĩu...
Tả Cảnh - Tả cảnh buổi sáng trên cánh đồng làng em bài 2. Cả cánh đồng mênh mông bát ngát với những ruộng...
Em biết gì thêm về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành ? Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước
Em biết gì thêm về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành ?: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước....
Luyện từ và câu – Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 22, 23 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập...
(I) - Nhận xét Cách nối và sắp xếp các vế câu trong hai câu ghép dưới đây có gì khác nhau ? Viết...
Bài 1 trang 74 Tiết 42 Toán 5, Viết (theo mẫu): 75/300; 60/400.
Viết (theo mẫu): 75/300; 60/400.. Bài 1 trang 74 Tiết 42 sgk Toán 5 - Tiết 42: Tỉ số phần trăm ...