Bài 1 trang 68 SGK Địa 5, Chỉ vị trí của nước ta trên hình 1 và trên quả Địa cầu.
Chỉ vị trí của nước ta trên hình 1 và trên quả Địa cầu.
Quan sát hình 1, hãy kể tên các dãy núi ở nước ta
Quan sát hình 1, hãy kể tên các dãy núi ở nước ta
Bài 3 trang 68 SGK Địa 5, Chỉ và nêu tên một số đảo, quần đảo của nước ta trên bản đồ Việt Nam.
Chỉ và nêu tên một số đảo, quần đảo của nước ta trên bản đồ Việt Nam.
Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích nhỏ hơn nước ta.
Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích nhỏ hơn nước ta.
Bài 2 trang 68 SGK Địa 5, Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào ? Diện tích lãnh thổ là...
Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào ? Diện tích lãnh thổ là bao nhiêu ki-lô-mét vuông ?
Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích lớn hơn nước ta.
Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích lớn hơn nước ta.
Quảng cáo


Quan sát hình 2, hãy cho biết: Nơi hẹp nhất là bao nhiêu ki-lô-mét ?
Quan sát hình 2, hãy cho biết: Nơi hẹp nhất là bao nhiêu ki-lô-mét ?
Quan sát hình 2, hãy cho biết: Từ Bắc vào Nam, phần đất liền nước ta dài bao nhiêu ki-lô-mét ?
Quan sát hình 2, hãy cho biết: Từ Bắc vào Nam, phần đất liền nước ta dài bao nhiêu ki-lô-mét ?
Quan sát hình 1, hãy: Kể tên một số đảo và quần đảo của nước ta.
Quan sát hình 1, hãy: Kể tên một số đảo và quần đảo của nước ta.
Quan sát hình 1, hãy: Nêu tên những nước giáp phần đất liền của nước ta.
Quan sát hình 1, hãy: Nêu tên những nước giáp phần đất liền của nước ta.

Luyện tập

Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp trang 143 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Ghi lại biên bản một cuộc...
Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp - Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp trang 143 SGK...
Unit 7. How do you learn English? trang 28 Sách bài tập Tiếng Anh 5 mới: A. PRONUNCIATION 1. Mark the stress
A. PRONUNCIATION 1. Mark the stress (') on the words. Then say the sentences aloud. Unit 7. How do you learn English? trang 28 Sách...
Bài 3 trang 75 Tiết 43 sgk Toán 5, Một lớp học sinh có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ
Một lớp học sinh có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ. Bài 3 trang 75 Tiết 43 sgk Toán...
Nêu một số ví dụ về sự chuyển thể của chất trong đời sống hằng ngày: Bài 35: Sự chuyển thể của chất
Nêu một số ví dụ về sự chuyển thể của chất trong đời sống hằng ngày: Bài 35: Sự chuyển thể của chất. Nêu...
Tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết là gì ? Bài 13: Phòng bệnh sốt xuất huyết
Tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết là gì ? : Bài 13: Phòng bệnh sốt xuất huyết. Tác nhân gây ra bệnh...