Bài 1 trang 68 SGK Địa 5, Chỉ vị trí của nước ta trên hình 1 và trên quả...
Chỉ vị trí của nước ta trên hình 1 và trên quả Địa cầu.
Quan sát hình 1, hãy kể tên các dãy núi ở nước ta
Quan sát hình 1, hãy kể tên các dãy núi ở nước ta
Bài 3 trang 68 SGK Địa 5, Chỉ và nêu tên một số đảo, quần đảo của nước ta...
Chỉ và nêu tên một số đảo, quần đảo của nước ta trên bản đồ Việt Nam.
Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích nhỏ hơn nước ta.
Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích nhỏ hơn nước ta.
Bài 2 trang 68 SGK Địa 5, Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào ?...
Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào ? Diện tích lãnh thổ là bao nhiêu ki-lô-mét vuông ?
Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích lớn hơn nước ta.
Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích lớn hơn nước ta.
Quan sát hình 2, hãy cho biết: Nơi hẹp nhất là bao nhiêu ki-lô-mét ?
Quan sát hình 2, hãy cho biết: Nơi hẹp nhất là bao nhiêu ki-lô-mét ?
Quan sát hình 2, hãy cho biết: Từ Bắc vào Nam, phần đất liền nước ta dài bao nhiêu...
Quan sát hình 2, hãy cho biết: Từ Bắc vào Nam, phần đất liền nước ta dài bao nhiêu ki-lô-mét ?
Quan sát hình 1, hãy: Kể tên một số đảo và quần đảo của nước ta.
Quan sát hình 1, hãy: Kể tên một số đảo và quần đảo của nước ta.
Quan sát hình 1, hãy: Nêu tên những nước giáp phần đất liền của nước ta.
Quan sát hình 1, hãy: Nêu tên những nước giáp phần đất liền của nước ta.

Luyện tập

Bài 1 trang 155 Toán 5,Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.. Bài 1 trang 155 sgk toán 5 - a) Viết số thích hợp vào chỗ...
Soạn bài Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em – Tiếng Việt lớp 5
Những chủ nhân tương lai - Soạn bài Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 1. Những điều luật nào trong...
Soạn bài tập đọc Tiếng Vọng trang 108 sgk Tiếng Việt lớp 5 – Tiếng Việt lớp 5
Tiếng Vọng - Soạn bài tập đọc Tiếng Vọng trang 108 sgk Tiếng Việt lớp 5. Con chim sẻ nhỏ chết trong hoàn cảnh...
Lesson 2 Unit 12 trang 14,15 SGK Anh lớp 5 mới, Look. What are these children doing, class?Nhìn đây. Những đứa trẻ này đang...
Unit 12: Don't ride your bike too fast! - Lesson 2 Unit 12 trang 14,15 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới. Look. What are...
Bài 1, 2, 3 trang 59 sgk Toán 5, Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Tính rồi so sánh giá trị của...
Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Tính rồi so sánh giá trị của a x b và của b x a, bài...