Bài 1 trang 68 SGK Địa 5, Chỉ vị trí của nước ta trên hình 1 và trên quả Địa cầu.
Chỉ vị trí của nước ta trên hình 1 và trên quả Địa cầu.
Quan sát hình 1, hãy kể tên các dãy núi ở nước ta
Quan sát hình 1, hãy kể tên các dãy núi ở nước ta
Bài 3 trang 68 SGK Địa 5, Chỉ và nêu tên một số đảo, quần đảo của nước ta trên bản đồ Việt Nam.
Chỉ và nêu tên một số đảo, quần đảo của nước ta trên bản đồ Việt Nam.
Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích nhỏ hơn nước ta.
Dựa vào bảng số liệu, hãy cho biết những nước có diện tích nhỏ hơn nước ta.

Quảng cáo
Quan sát hình 2, hãy cho biết: Nơi hẹp nhất là bao nhiêu ki-lô-mét ?
Quan sát hình 2, hãy cho biết: Nơi hẹp nhất là bao nhiêu ki-lô-mét ?
Quan sát hình 2, hãy cho biết: Từ Bắc vào Nam, phần đất liền nước ta dài bao nhiêu ki-lô-mét ?
Quan sát hình 2, hãy cho biết: Từ Bắc vào Nam, phần đất liền nước ta dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Luyện tập

Câu 3 trang 23 VBT Lịch Sử 5: Bài 10. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
Câu 3 trang 23 Vở bài tập Lịch sử 5. Bài 10. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập Chi tiết nào trong bài...
Lý thuyết diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật,Diện tích xung quanh.
a) Diện tích xung quanh.. Lý thuyết diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật - Diện tích...
Câu 5 trang 17 VBT môn Địa lớp 5: Bài 9. Các dân tộc sự phân bố dân cư
Câu 5 trang 17 Vở bài tập Địa lí 5. Bài 9. Các dân tộc sự phân bố dân cư Gạch bỏ chữ không...
Câu 5 trang 12 Vở bài tập Khoa học lớp 5: Việc nào chúng ta không nên làm khi gặp người phụ nữ mang...
Câu 5 trang 12 Vở bài tập Khoa học 5. Việc nào chúng ta không nên làm khi gặp người phụ nữ mang thai...
Bài 2 trang 136 sgk Toán 5, Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ.
Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ.. Bài 2 trang 136 sgk toán 5 - Chia số...