Trang chủ Bài học Chủ đề 5: Mùa xuân hân hoan

Chủ đề 5: Mùa xuân hân hoan

Hướng dẫn giải, trả lời 10 câu hỏi, bài tập thuộc Chủ đề 5: Mùa xuân hân hoan. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Câu hỏi 5 Nhà ga âm nhạc trang 37 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Em thích các hoạt động âm nhạc...
Cảm nhận của em. Vận dụng kiến thức giải câu hỏi 5 Nhà ga âm nhạc trang 37 SGK Âm nhạc 2 -...
Câu hỏi 4 Nhà ga âm nhạc trang 37 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Thực hiện gõ trai-en-gô theo mẫu sau
Phân tích và giải câu hỏi 4 Nhà ga âm nhạc trang 37 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo -...
Câu hỏi 3 Nhà ga âm nhạc trang 37 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Chọn nốt La, Đố để thay cho...
Chọn nốt nhạc phù hợp. Giải chi tiết câu hỏi 3 Nhà ga âm nhạc trang 37 SGK Âm nhạc 2 - Chân...
Câu hỏi 2 Nhà ga âm nhạc trang 37 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Gọi tên nhạc cụ gõ sau: Nhạc...
Nhạc cụ gõ nước ngoài trang 36. Giải câu hỏi 2 Nhà ga âm nhạc trang 37 SGK Âm nhạc 2 - Chân...
Câu hỏi 1 Nhà ga âm nhạc trang 37 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Sự vật nào có thể phát ra...
Các âm thanh mà các nhạc cụ phát ra có thể phát ra âm thanh to dần – nhỏ dần. Hướng dẫn cách...
Thường thức âm nhạc trang 36 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Trò chơi hỏi và trả lời tên đồ vật theo...
Gợi ý giải thường thức âm nhạc trang 36 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo - Chủ đề 5: Mùa...
Nhạc cụ trang 35 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Tiết tấu và luyện tập gõ trai-en-gô : tiết tấu
Câu 1, 2, 3 Lời Giải nhạc cụ trang 35 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo - Chủ đề 5:...
Hát Năm mới bình an trang 34 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Năm mới, mọi người thường cầu chúc cho nhau...
Dựa vào lời bài hát Năm mới bình an và cảm nhận của bản thân em. Lời Giải hát Năm mới bình an...
Nghe nhạc trang 34 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Nghe, cảm thụ và vận động theo nhạc tác phẩm Mùa xuân...
Hướng dẫn cách giải/trả lời nghe nhạc trang 34 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo - Chủ đề 5: Mùa...
Khám phá trang 32 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Nghe và cảm thụ âm thanh to dần - nhỏ dần với...
Câu 1, 2 Lời Giải khám phá trang 32 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo - Chủ đề 5: Mùa...