Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 2 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo
Thưởng thức âm nhạc trang 59 Âm nhạc 2 – Chân trời sáng tạo: Em hãy gọi tên nhạc cụ sau: : Các nhạc...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2 thưởng thức âm nhạc trang 59 SGK Âm nhạc 2 – Chân trời sáng tạo – Nhà...
Nhạc cụ trang 59 Âm nhạc 2 – Chân trời sáng tạo: Tạo ba mẫu tiết tấu, sau đó thực hiện gõ tiết tấu...
Câu 1, 2, 3 Hướng dẫn trả lời nhạc cụ trang 59 SGK Âm nhạc 2 – Chân trời sáng tạo – Nhà...
Đọc nhạc trang 59 Âm nhạc 2 – Chân trời sáng tạo: Chọn tên nốt Pha hoặc Son, La, Đố để thay cho mỗi...
Chọn nốt nhạc phù hợp. Phân tích và lời giải Đọc nhạc trang 59 SGK Âm nhạc 2 – Chân trời sáng tạo...
Nghe nhạc trang 59 Âm nhạc 2 – Chân trời sáng tạo: Nghe nhạc và vận động theo nhạc bài Mùa xuân, Mẹ ơi...
Câu 1, 2 Giải và trình bày phương pháp giải nghe nhạc trang 59 SGK Âm nhạc 2 – Chân trời sáng tạo...
Hát trang 59 Âm nhạc 2 – Chân trời sáng tạo: Em hãy hát và vận động theo các bài hát sau: Năm mới...
Gợi ý giải hát trang 59 SGK Âm nhạc 2 – Chân trời sáng tạo – Nhà ga âm nhạc chủ đề 5,6,7,8....
Thường thức âm nhạc trang 58 Âm nhạc 2 – Chân trời sáng tạo: Em hãy gọi tên nhạc cụ sau: : Nhớ lại...
Vận dụng kiến thức giải Câu 1, 2 thường thức âm nhạc trang 58 SGK Âm nhạc 2 – Chân trời sáng tạo...
Nhạc cụ trang 58 Âm nhạc 2 – Chân trời sáng tạo: Tạo hai mẫu gõ tiết tấu bằng các nhạc cụ sau: thanh...
Câu 1, 2, 3 Gợi ý giải nhạc cụ trang 58 SGK Âm nhạc 2 – Chân trời sáng tạo – Nhà ga...
Đọc nhạc trang 58 Âm nhạc 2 – Chân trời sáng tạo: Tạo hai mẫu 5 âm dựa trên các kí hiệu nốt nhạc...
Sắp xếp các kí hiệu nốt nhạc để được mẫu âm phù hợp. Lời giải bài tập, câu hỏi Đọc nhạc trang 58...
Hát trang 58 Âm nhạc 2 – Chân trời sáng tạo: Em hãy hát và vận động theo các bài hát sau: Ngày mùa...
Phân tích và giải hát trang 58 SGK Âm nhạc 2 – Chân trời sáng tạo – Nhà ga âm nhạc chủ đề...
Nghe nhạc trang 58 Âm nhạc 2 – Chân trời sáng tạo: Em hãy thực hiện nghe, cảm thụ và vận động theo nhạc...
Câu 1, 2 Hướng dẫn cách giải/trả lời nghe nhạc trang 58 SGK Âm nhạc 2 – Chân trời sáng tạo – Nhà...

Mới cập nhật

Bài 19. Châu Nam Cực trang 58, 59 SBT Lịch sử và Địa lý 7 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Đặc...
Hướng dẫn cách giải/trả lời 1: a, b, c, 2, 3, 4 Bài 19. Châu Nam Cực trang 58, 59 SBT Lịch sử...
Bài 18. Châu Đại Dương trang 53, 54 SBT Lịch sử và Địa lý 7 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Những...
Hướng dẫn trả lời 1: a, b, c, d, e, g, h, i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bài...
Bài 17. Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn trang 51, 52...
Phân tích và giải 1: a, b, c, d, e, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bài 17. Đặc điểm dân cư,...
Bài 16. Đặc điểm tụ nhiên Trung và Nam Mỹ trang 48, 49 SBT Lịch sử và Địa lý 7 – Kết nối tri...
Giải và trình bày phương pháp giải 1: a, b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bài 16. Đặc điểm tụ nhiên...
Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ trang 46, 47...
Giải chi tiết 1: a, b, c, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội,...
Bài 14. Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ trang 44, 45 SBT Lịch sử và Địa lý 7 – Kết nối tri thức với...
Hướng dẫn cách giải/trả lời 1: a, b, c, d, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bài 14. Đặc điểm tự...