Trang chủ Bài học Chủ đề 6: Cỗ máy thời gian

Chủ đề 6: Cỗ máy thời gian

Hướng dẫn giải, trả lời 2 câu hỏi, bài tập thuộc Chủ đề 6: Cỗ máy thời gian. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Âm nhạc 4 - Chân trời sáng tạo


Hát: Đồng hồ của ông tôi trang 40, 41 Âm nhạc 4 chân trời sáng tạo: Nêu cảm nhận của em về bài hát....
Giải chi tiết hát: Đồng hồ của ông tôi trang 40, 41 SGK Âm nhạc 4 chân trời sáng tạo. Nêu cảm nhận...