Hát: Về miền cổ tích trang 47, 48 Âm nhạc 4 chân trời sáng tạo: Nêu cảm nghĩ của em sau khi học bài...
Giải và trình bày phương pháp giải hát: Về miền cổ tích trang 47, 48 SGK Âm nhạc 4 chân trời sáng tạo....
Hát: Bài hát đầu tiên trang 53 Âm nhạc 4 chân trời sáng tạo: Kể tên các nốt nhạc có trong lời ca của...
Lời Giải hát: Bài hát đầu tiên trang 53 SGK Âm nhạc 4 chân trời sáng tạo. Kể tên các nốt nhạc có...
Hát: Đồng hồ của ông tôi trang 40, 41 Âm nhạc 4 chân trời sáng tạo: Nêu cảm nhận của em về bài hát....
Giải chi tiết hát: Đồng hồ của ông tôi trang 40, 41 SGK Âm nhạc 4 chân trời sáng tạo. Nêu cảm nhận...
Thường thức âm nhạc: Nàng tiên cá và giọng hát diệu kì trang 36, 37 Âm nhạc 4 chân trời sáng tạo: Giọng hát...
Vận dụng kiến thức giải thường thức âm nhạc: Nàng tiên cá và giọng hát diệu kì trang 36, 37 SGK Âm nhạc...
Về ga trang 39 Âm nhạc 4 chân trời sáng tạo: Hãy kể tên 1 số địa phương có biển mà e biết
Giải về ga trang 39 SGK Âm nhạc 4 chân trời sáng tạo. Hãy kể tên 1 số địa phương có biển mà...
Hát: Miền biển quê em trang 25, 26 Âm nhạc 4 chân trời sáng tạo: Bài hát Miền biển quê em được viết lời...
Lời giải bài tập, câu hỏi hát: Miền biển quê em trang 25, 26 SGK Âm nhạc 4 chân trời sáng tạo. Bài...
Về ga trang 30 Âm nhạc 4 chân trời sáng tạo: Em hãy kể tên một số bài hát vê tình yêu của mẹ
Hướng dẫn cách giải/trả lời về ga trang 30 SGK Âm nhạc 4 chân trời sáng tạo. Em hãy kể tên một số...

Mới cập nhật

Tiếng Việt trang 21 SBT Văn 8 tập 2- Chân trời sáng tạo: Biệt ngữ xã hội được tạo ra với mục đích gì?
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu 1, 2, 3, 4, 6 Giải Tiếng Việt trang 21 sách bài tập Ngữ văn 8 tập...
Đọc trang 17 SBT Văn 8 tập 2- Chân trời sáng tạo: Tư tưởng của tác phẩm văn học được biểu hiện qua những...
Lời Giải Câu 1, 2, 3 Giải Đọc trang 17 sách bài tập Ngữ văn 8 tập 2- Chân trời sáng tạo. Tư...
Nói và nghe trang 8 SBT Văn 8 tập 2- Chân trời sáng tạo: Theo em, bước “ lại, chỉnh sửa và phản hồi"...
Giải Câu 1, 2 Giải Nói và nghe trang 8 sách bài tập Ngữ văn 8 tập 2- Chân trời sáng tạo. Theo...
Viết trang 7 SBT Văn 8 tập 2- Chân trời sáng tạo: đã giới thiệu được hoạt động xã hội sẽ kể chưa? Chỉ...
Giải và trình bày phương pháp giải Câu 1, 2 Giải Viết trang 7 sách bài tập Ngữ văn 8 tập 2- Chân...
Tiếng Việt trang 7 SBT Văn 8 tập 2- Chân trời sáng tạo: Xác định biện pháp tu từ đảo ngữ trong các trường...
Hướng dẫn trả lời Câu 1, 2 Giải Tiếng Việt trang 7 sách bài tập Ngữ văn 8 tập 2- Chân trời sáng...
Đọc trang 5 SBT Văn 8 tập 2- Chân trời sáng tạo: Bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: Nguyễn...
Lời giải bài tập, câu hỏi Câu 1, 2, 3 Giải Đọc trang 5 sách bài tập Ngữ văn 8 tập 2- Chân...