Trang chủ Bài học Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ – tìm kiếm và trao đổi thông tin (SGK Tin học 7 – Cánh Diều)

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ – tìm kiếm và trao đổi thông tin (SGK Tin học 7 – Cánh Diều)

Hướng dẫn giải, trả lời 6 câu hỏi, bài tập thuộc Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ – tìm kiếm và trao đổi thông tin (SGK Tin học 7 – Cánh Diều). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Tin học 7 - Cánh diều


Bài 3. Trao đổi thông tin trên mạng xã hội trang 27 Tin học 7 Cánh diều: Theo em tại sao nhiều người tham...
Vận dụng kiến thức giải bài 3. Trao đổi thông tin trên mạng xã hội trang 27 Tin học 7 Cánh diều. Theo...
Bài 1. Giới thiệu mạng xã hội trang 21 Tin học 7 Cánh diều: Em đã biết sử dụng những công cụ nào để...
Lời giải bài tập, câu hỏi bài 1. Giới thiệu mạng xã hội trang 21 Tin học 7 Cánh diều. Em đã biết...
Em hãy nêu bốn ví dụ về những việc cần tránh khi sử dụng mạng xã hội?
Trả lời Câu hỏi trang 29 - Bài 3. Trao đổi thông tin trên mạng xã hội SGK Tin học 7 -...
Bài 2. Thực hành sử dụng mạng xã hội trang 24 Tin học 7 Cánh diều: Vận dụng trangBài 1Em hãy chia sẻ lên...
Trả lời Bài 2. Thực hành sử dụng mạng xã hội trang 24 Tin học 7 Cánh diều - Chủ đề C. Tổ...
Em hãy quan sát giáo viên thực hiện một số thao tác trên trang mạng xã hội và cho biết mạng xã hội giúp...
Trả lời Câu hỏi trang 22 - Bài 1. Giới thiệu mạng xã hội SGK Tin học 7 - Cánh Diều. Hoạt động Em...
Trong các website dưới đây, website nào là mạng xã hội?
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu hỏi trang 23 - Bài 1. Giới thiệu mạng xã hội SGK Tin học 7 -...