Theo em bộ phận nào của máy tính bảng, điện thoại thông minh có chức năng tương tự với bàn phím và tấm chạm...
Dựa vào lý thuyết máy tính bảng và điện thoại thông minh dùng màn hình chạm (touch screen) hay còn Hướng dẫn cách...
Bài 3. Trao đổi thông tin trên mạng xã hội trang 27 Tin học 7 Cánh diều: Theo em tại sao nhiều người tham...
Vận dụng kiến thức giải bài 3. Trao đổi thông tin trên mạng xã hội trang 27 Tin học 7 Cánh diều. Theo...
Bài 4. Một số chức năng của hệ điều hành trang 13 Tin học 7 Cánh diều: Hệ điều hành là một loại phần...
Vận dụng kiến thức giải bài 4. Một số chức năng của hệ điều hành trang 13 SGK Tin học 7 Cánh diều....
Bài 1. Giới thiệu mạng xã hội trang 21 Tin học 7 Cánh diều: Em đã biết sử dụng những công cụ nào để...
Lời giải bài tập, câu hỏi bài 1. Giới thiệu mạng xã hội trang 21 Tin học 7 Cánh diều. Em đã biết...
Bài 1. Thiết bị vào – ra cơ bản cho máy tính cá nhân trang 5 Tin học 7 Cánh diều: Theo em, nên...
Trả lời bài 1. Thiết bị vào – ra cơ bản cho máy tính cá nhân trang 5 SGK Tin học 7 Cánh...
Bài 2. Các thiết bị vào – ra trang 8 Tin học 7 Cánh diều: Theo em, ổ đĩa cứng có phải thiết bị...
Lời Giải bài 2. Các thiết bị vào – ra trang 8 SGK Tin học 7 Cánh diều. Theo em, ổ đĩa cứng...
Em hãy nêu bốn ví dụ về những việc cần tránh khi sử dụng mạng xã hội?
Trả lời Câu hỏi trang 29 – Bài 3. Trao đổi thông tin trên mạng xã hội SGK Tin học 7 –...
Bài 2. Thực hành sử dụng mạng xã hội trang 24 Tin học 7 Cánh diều: Vận dụng trangBài 1Em hãy chia sẻ lên...
Trả lời Bài 2. Thực hành sử dụng mạng xã hội trang 24 Tin học 7 Cánh diều – Chủ đề C. Tổ...
Em hãy quan sát giáo viên thực hiện một số thao tác trên trang mạng xã hội và cho biết mạng xã hội giúp...
Trả lời Câu hỏi trang 22 – Bài 1. Giới thiệu mạng xã hội SGK Tin học 7 – Cánh Diều. Hoạt động Em...
Trong các website dưới đây, website nào là mạng xã hội?
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu hỏi trang 23 – Bài 1. Giới thiệu mạng xã hội SGK Tin học 7 –...

Mới cập nhật

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao...
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao Trả lời 39.5 ...
Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,… người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?
Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật như giâm cành, chiết cành, ghép cây Phân tích và giải 39.3 -...
Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau: Sinh sản là một trong những …(1)…...
Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài Hướng dẫn cách giải/trả...
Quan sát hình “Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển...
Quan sát vòng đời của bướm và gà Lời giải 38.5 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh...
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video Lời giải bài tập,...
Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành
Quá trình sinh trưởng ở thực vật có các biểu hiện như: thân dài ra, lá to lên Giải chi tiết 38.3 -...