Trang chủ Bài học Chủ đề D. Đạo đức – pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Chủ đề D. Đạo đức – pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Hướng dẫn giải, trả lời 5 câu hỏi, bài tập thuộc Chủ đề D. Đạo đức – pháp luật và văn hóa trong môi trường số. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Tin học 3 - Chân trời sáng tạo


Giải hoạt động khởi động trang 47 Tin học 3: Đọc thông tin dưới đây và cho biết thông tin nào là thông tin...
Tên, ngày sinh, số điện thoại, ảnh chụp, kết quả học tập của em, . . . là thông tin cá nhân. Hướng...
Giải hoạt động khám phá (làm 1) trang 47 Tin học 3: Quan sát Hình 1 và cho biết thông tin cá nhân,
Quan sát các hình 1 và hình 2. Trả lời khám phá trang 41 Bài 9. Lưu trữ - trao đổi - bảo...
Giải bài luyện tập 1 trang 50 Tin học 3: Nêu ví dụ về những thông tin của em, gia đình em có thể...
Máy tính có thể lưu trữ rất nhiều thông tin, trong đó có cả những thông tin của em, gia đình. Vận dụng...
Giải bài vận dụng trang 50 Tin học 3: Nếu có người lạ hỏi về thời gian đi làm, vắng nhà của các thành...
Thông tin cá nhân của em, gia đình em có thể bị kẻ xấu lợi dụng để gây hại cho gia đình em...
Bài 9. Lưu trữ, trao đổi, bảo vệ thông tin của em và gia đình trang 47-50 Tin học 3: thông tin cá nhân,...
Giải bài tập và trả lời câu hỏi Bài 9. Lưu trữ, trao đổi, bảo vệ thông tin của em và gia đình...