Trang chủ Bài học Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên (Kết nối tri thức)

Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên (Kết nối tri thức)

Bài 1.59 trang 28 Toán 6 Kết nối tri thức: Một phòng chiếu phim có 18 hàng ghế, mỗi hàng ghế có 18 ghế....
a) Tối thứ Sáu, số tiền bán vé thu được là 10 550 000 đồng. Hỏi có bao nhiêu vé không bán được?
Bài 1.55 trang 28 Toán 6 Kết nối tri thức: Số 2 020 là số liền sau của số nào
b) Cho số tự nhiên a khác 0. Số liền trước của số tự nhiên a là số nào? Số liền sau số tự nhiên a là số nào?

Quảng cáo

Mới cập nhật

Trả lời câu hỏi đọc hiểu bài Chậu Hoa trang 52 Tiếng Việt 2 Cánh Diều
Soạn bài Chậu Hoa. Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 53 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Câu...
Bài viết 1 trang 50, 51 Tiếng Việt 2 Cánh Diều: Nghe-viết: Ngôi trường mới
Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 50, 51 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài viết 1 Câu 1. Nghe-viết:...
Luyện tập: Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai? và bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Làm gì? trong câu...
Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 50 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Luyện tập: Sân trường em Câu 1. Tìm...
Soạn bài Sân trường em trang 49 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều: Những chi tiết nào tả sân trường, lớp học vắng lặng...
Trả lời câu hỏi đọc hiểu 1, 2, 3 trang 50 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài đọc: Sân...
Trả lời câu hỏi trang 48 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều: Bài 6 Em yêu trường em
Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 48 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài 6: Em yêu trường em Giải...
Bài viết 2: Viết lại cho đúng chính tả những tên riêng viết chưa đúng – trang 45 Tiếng Việt 2 Cánh diều
Bài viết 2 - Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 45 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều.  Câu 1. Viết...