Trang chủ Bài học Chương 4: Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X (Chân trời sáng tạo)

Chương 4: Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X (Chân trời sáng tạo)

Bài 1 trang 70 Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo: Dựa vào lược đồ 13.4, em hãy mô tả con đường giao thương...
– Các tuyến đường thương mai chính đi qua A-rap-xe út và vùng biển Địa Trung hải giúp gắn kết thương mại giữa Ấn Độ với các quốc gia châu Phi. Con đường thương mại giữa Ấn Độ với
Giao lưu văn hóa đã tác động như thế nào đến văn hóa Đông Nam Á?
Theo con đường giao lưu thương mại, các nền văn hóa ngoài khu vực đã lan tỏa đến Đông Nam Á.
Giao lưu thương mại đã dẫn đến những thay đổi nào ở khu vực Đông Nam Á trong mười thế kỉ đầu công nguyên?
– Là nơi trao đổi những sản vật có giá trị như hồ tiê, đậu khấu, ngọc trai, san hô,…. đặc biệt là trầm hương, một mặt hàng có giá trị cao.

Quảng cáo
Bài 2 trang 66 Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo: Em hãy nêu những điểm tương đồng về vị trí địa lí của...
+ Nằm ở phía Đông-Nam châu Á, tiếp giáp Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, cầu nối giữa lục địa Á-Âu với lục địa Úc.
Bài 1 trang 66 Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo: Em hãy trình bày đặc điểm nổi bật về địa lí của khu...
+ Nằm ở phía Đông-Nam châu Á, tiếp giáp Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, cầu nối giữa lục địa Á-Âu với lục địa Úc.

Mới cập nhật

Trong cuộc sống hằng ngày,em có thể làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường tự nhiên nơi em sống?
Vận dụng - Hướng dẫn giải câu 1, 2 trang 195 SGK Địa lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Bài 23:...
Bài 2 trang 195 Địa lí 6 Chân trời sáng tạo: Vẽ sơ đồ thể hiện những tác động tích cực và tiêu cực...
Luyện tập - Hướng dẫn giải bài 2 trang 195 SGK Địa lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Bài 23: Con...
Bài 1 trang 195 Địa lí 6 Chân trời sáng tạo: Em hãy tìm những ví dụ thể hiện các tác động của thiên...
Luyện tập - Hướng dẫn giải bài 1 trang 195 SGK Địa lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Bài 23: Con...
Dựa vào hình 23.4 và thông tin trong bài, em hãy: Cho biết thế nào là phát triển bền vững? Giải thích tại sao...
Trả lời câu hỏi trang 194 Địa lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Bài 23: Con người và thiên nhiên Câu hỏi: Dựa...
Dựa vào thông tin trong bài, hình 23.2 và hình 23.3, em hãy nêu những tác động tích cực và tiêu cực của con...
Trả lời câu hỏi trang 193 Địa lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Bài 23: Con người và thiên nhiên Câu hỏi: Dựa...
Dựa vào thông tin trong bài và hình 23.1, em hãy tìm những ví dụ thể hiện vai trò của thiên nhiên đối với...
Trả lời câu hỏi trang 192 Địa lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Bài 23: Con người và thiên nhiên Câu hỏi: Dựa...