Lịch Sử và Địa Lí 6 sách Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 sách Chân trời sáng tạo
Bài 1 trang 195 Địa lí 6 Chân trời sáng tạo: Em hãy tìm những ví dụ thể hiện các tác động của thiên...
Con người hít thở không khí từ tự nhiên, uống nước từ tự nhiên, khai thác các loại khoáng sản, lâm sản, thổ sản, hải sản… để phục vụ cho nhu cầu trong đời sống, sản xuất của mình

Quảng cáo
Luyện tập – vận dụng trang 191 Địa lí 6 Chân trời sáng tạo: Vẽ sơ đồ thể hiện các nguyên nhân tác động...
Câu 1: Vẽ sơ đồ thể hiện các nguyên nhân tác động đến sự phân bố dân cư trên thế giới
Dựa vào thông tin trong bài và hình 22.3, em hãy: Xác định trên bản đồ tên 10 thành phố đông dân nhất thế...
– Xác định trên bản đồ tên 10 thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018
Dựa vào hình 22.2 và thông tin trong bài, em hãy: Xác định trên bản đồ những khu vực đông dân ( mật độ...
– Xác định trên bản đồ những khu vực đông dân ( mật độ dân số trên 100 người/km2) và những khu vực thưa dân( mật độ dân số dưới 5 người/km2)

Mới cập nhật

Trong cuộc sống hằng ngày,em có thể làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường tự nhiên nơi em sống?
Vận dụng - Hướng dẫn giải câu 1, 2 trang 195 SGK Địa lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Bài 23:...
Bài 2 trang 195 Địa lí 6 Chân trời sáng tạo: Vẽ sơ đồ thể hiện những tác động tích cực và tiêu cực...
Luyện tập - Hướng dẫn giải bài 2 trang 195 SGK Địa lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Bài 23: Con...
Bài 1 trang 195 Địa lí 6 Chân trời sáng tạo: Em hãy tìm những ví dụ thể hiện các tác động của thiên...
Luyện tập - Hướng dẫn giải bài 1 trang 195 SGK Địa lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Bài 23: Con...
Dựa vào hình 23.4 và thông tin trong bài, em hãy: Cho biết thế nào là phát triển bền vững? Giải thích tại sao...
Trả lời câu hỏi trang 194 Địa lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Bài 23: Con người và thiên nhiên Câu hỏi: Dựa...
Dựa vào thông tin trong bài, hình 23.2 và hình 23.3, em hãy nêu những tác động tích cực và tiêu cực của con...
Trả lời câu hỏi trang 193 Địa lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Bài 23: Con người và thiên nhiên Câu hỏi: Dựa...
Dựa vào thông tin trong bài và hình 23.1, em hãy tìm những ví dụ thể hiện vai trò của thiên nhiên đối với...
Trả lời câu hỏi trang 192 Địa lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Bài 23: Con người và thiên nhiên Câu hỏi: Dựa...