Trang chủ Bài học Đánh giá cuối năm

Đánh giá cuối năm

Hướng dẫn giải, trả lời 2 câu hỏi, bài tập thuộc Đánh giá cuối năm. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức


Câu hỏi 2 trang 59 Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức: Một trong hai bài đọc nhạc : Bài 3: theo kí...
Đọc nhạc. Phân tích và lời giải câu hỏi 2 trang 59 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức - Đánh...
Câu hỏi 1 trang 59 Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức: Em cùng nhóm(tổ) chọn và biểu diễn một bài hát kết...
Gợi ý giải câu hỏi 1 trang 59 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức - Đánh giá cuối năm. Em...