Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 2 Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức
Câu hỏi 2 trang 59 Âm nhạc 2 – Kết nối tri thức: Một trong hai bài đọc nhạc : Bài 3: theo kí...
Đọc nhạc. Phân tích và lời giải câu hỏi 2 trang 59 SGK Âm nhạc 2 – Kết nối tri thức – Đánh...
Câu hỏi 1 trang 59 Âm nhạc 2 – Kết nối tri thức: Em cùng nhóm(tổ) chọn và biểu diễn một bài hát kết...
Gợi ý giải câu hỏi 1 trang 59 SGK Âm nhạc 2 – Kết nối tri thức – Đánh giá cuối năm. Em...
Câu hỏi 3 trang 59 Âm nhạc 2 – Kết nối tri thức: Biểu diễn bài hát đã học theo một trong các hình...
Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 59 SGK Âm nhạc 2 – Kết nối tri thức – Ôn tập cuối năm....
Câu hỏi 2 trang 58 Âm nhạc 2 – Kết nối tri thức: Hai bài đọc nhạc theo các yêu cầu Bài 3: theo...
Đọc nhạc. Hướng dẫn giải câu hỏi 2 trang 58 SGK Âm nhạc 2 – Kết nối tri thức – Ôn tập cuối...
Câu hỏi 1 trang 58 Âm nhạc 2 – Kết nối tri thức: Gõ hoặc vỗ tay hình tiết tấu
Hướng dẫn giải câu hỏi 1 trang 58 SGK Âm nhạc 2 – Kết nối tri thức – Ôn tập cuối năm. Gõ...
Nhạc cụ trang 57 Âm nhạc 2 – Kết nối tri thức: Dùng nhạc cụ gõ theo hình tiết tấu Sử dụng nhạc cụ...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2 nhạc cụ trang 57 SGK Âm nhạc 2 – Kết nối tri thức – Chủ đề 8:...
Nghe nhạc Mùa hè ước mong trang 56 Âm nhạc 2 – Kết nối tri thức: Nêu cảm nhận của em về bài hát...
Cảm nhận của em. Hướng dẫn giải nghe nhạc Mùa hè ước mong trang 56 SGK Âm nhạc 2 – Kết nối tri...
Hát: Ngày hè vui trang 54 Âm nhạc 2 – Kết nối tri thức: Những câu nào trong bài hát gợi cho em không...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2, 3, 4, Câu hỏi 1, Câu hỏi 2 hát: Ngày hè vui trang 54 SGK Âm nhạc...
Câu hỏi mở đầu trang 53 Âm nhạc 2 – Kết nối tri thức: Hãy kể một số hoạt động của em trong kì...
Các hoạt động của em. Giải chi tiết câu hỏi mở đầu trang 53 SGK Âm nhạc 2 – Kết nối tri thức...
Vận dụng – Sáng tạo trang 51 Âm nhạc 2 – Kết nối tri thức: Hát đối đáp theo bài Trang trại vui vẻ...
Hướng dẫn trả lời Câu 1, 2, 3 vận dụng – Sáng tạo trang 51 SGK Âm nhạc 2 – Kết nối tri...

Mới cập nhật

Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của quang hợp?
Quang hợp là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ nhờ năng lượng ánh Hướng dẫn trả lời...
Phát biểu nào sau đây đúng? Trong quá trình quang hợp, cây hấp thụ khí oxygen tổng hợp chất hữu cơ. B … Phát...
Quang hợp là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ nhờ năng lượng ánh Hướng dẫn giải 23.3...
Loài sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp?
Quang hợp là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ nhờ năng lượng ánh Vận dụng kiến thức...
Cơ quan chính thực hiện quá trình quang hợp ở thực vật là rễ cây. B. thân cây. C. lá cây. D. hoa
Quang hợp là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ nhờ năng lượng ánh Phân tích và giải...
Em hãy dự đoán những quá trình chuyển hóa năng lượng nào diễn ra khi một con báo đang chạy
Trao đổi chất ở sinh vật gồm quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường và chuyển Trả lời 22.10 ...
Tại sao một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt sẽ làm giảm quá trình trao đổi chất của cơ thể?
Trao đổi chất ở sinh vật gồm quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường và chuyển Vận dụng kiến thức...