Trang chủ Bài học Địa lí ngành thông tin liên lạc

Địa lí ngành thông tin liên lạc

Bài 2 trang 146 sgk Địa 10, Tìm các ví dụ chứng minh ảnh hưởng to lớn của ngành giao thông liên lạc với...
– Sự phát triển của thông tin liên lạc làm thay đổi mạnh mẽ quan niệm của con người về không gian (người ta nói: với viễn thông thì thế giới trong lòng bàn tay bạn)
Câu hỏi lý thuyết 3 trang 152 Địa 10-, Dựa vào hình 39, hãy phân tích đặc điểm phân bố máy điện thoại trên...
Dựa vào hình 39, hãy phân tích đặc điểm phân bố máy điện thoại trên thế giới?
Bài 1 trang 153 sgk Địa lớp 10, Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện dân số và GDP/ người ở các nhóm nước...
Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện dân số và GDP/ người ở các nhóm nước theo bình quân số máy điện thoại trên 1000 dân, dựa vào bảng số liệu sau:
Câu hỏi lý thuyết 2 – SGK Trang 152 Địa 10-, Theo em, thì internet cho phép người ta có thể sử dụng các...
Theo em, thì internet cho phép người ta có thể sử dụng các dịch vụ thông tin liên lạc nào?
Tình hình phát triển và phân bố ngành thông tin liên lạc
– Telex là một loại thiết bị điện báo hiện đại, được sử dụng từ năm 1958. Hệ thống này cho phép các thuê bao có thể truyền tin nhắn và số liệu trực tiếp với nhau, và cũng có
Câu hỏi lý thuyết 1 trang 151 Địa 10-, Ngành thông tin liên lạc đang xâm nhập vào các hoạt động dịch vụ khác...
Ngành thông tin liên lạc đang xâm nhập vào các hoạt động dịch vụ khác như thế nào?
Vai trò của ngành thông tin liên lạc
– Ngành thông tin liên lạc đảm nhiệm sự vận chuyển các tin tức một cách nhanh chóng và kịp thời, góp phần thực hiện các mối giao lưu giữa các địa phương và các nước. Trong đ

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...