Trang chủ Bài học Địa lí ngành thông tin liên lạc

Địa lí ngành thông tin liên lạc

Hướng dẫn giải, trả lời 7 câu hỏi, bài tập thuộc Địa lí ngành thông tin liên lạc. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Địa lí lớp 10 (sách cũ)


Bài 2 trang 146 sgk Địa 10, Tìm các ví dụ chứng minh ảnh hưởng to lớn của ngành giao thông liên lạc với...
Địa lý ngành thông tin liên lạc - Bài 2 trang 146 sgk Địa lý 10. Tìm các ví dụ chứng minh ảnh...
Câu hỏi lý thuyết 3 trang 152 Địa 10-, Dựa vào hình 39, hãy phân tích đặc điểm phân bố máy điện thoại trên...
Địa lý ngành thông tin liên lạc - Câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 152 Địa lý 10-. Dựa vào hình...
Bài 1 trang 153 sgk Địa lớp 10, Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện dân số và GDP/ người ở các nhóm nước...
Địa lý ngành thông tin liên lạc - Bài 1 trang 153 sgk Địa lý lớp 10. Vẽ biểu đồ thích hợp thể...
Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 152 Địa 10-, Theo em, thì internet cho phép người ta có thể sử dụng các...
Địa lý ngành thông tin liên lạc - Câu hỏi lý thuyết 2 - SGK Trang 152 Địa lý 10-. Theo em, thì...
Tình hình phát triển và phân bố ngành thông tin liên lạc
Địa lý ngành thông tin liên lạc - Tình hình phát triển và phân bố ngành thông tin liên lạc. Thông tin...
Câu hỏi lý thuyết 1 trang 151 Địa 10-, Ngành thông tin liên lạc đang xâm nhập vào các hoạt động dịch vụ khác...
Địa lý ngành thông tin liên lạc - Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 151 Địa lý 10-. Ngành thông tin...
Vai trò của ngành thông tin liên lạc
Địa lý ngành thông tin liên lạc - Vai trò của ngành thông tin liên lạc. Ngành thông tin liên lạc - Ngành...