Trang chủ Bài học Độ ẩm của không khí

Độ ẩm của không khí

Bài 9 trang 214 sgk Vật lý lớp 10, Buổi sáng, nhiệt độ không khí là
Buổi sáng, nhiệt độ không khí là 230C và độ ẩm tỉ đối là 80%. Buổi trưa, nhiệt độ không khí là 300C và độ ẩm tỉ đối là 60%. Hỏi vào buổi nào không khí chứa n
Bài 8 trang 214 sgk Vật lý lớp 10, Không khí ở 300C có độ ẩm tuyệt đối là 21,53 g/m3. Hãy tính độ...
Không khí ở 300C có độ ẩm tuyệt đối là 21,53 g/m3. Hãy tính độ ẩm cực đại và suy ra độ ẩm tỉ đối của không khí ở 300C.
Bài 7 trang 214 Vật lý lớp 10, Mặt ngoài của một cốc thủy tinh đang đựng nước đá thường
Lớp không khí tiếp xúc với mặt ngoài của thành cốc thủy tinh đang đựng nước đá bị làm lạnh xuống đến nhiệt độ dưới điểm sương của nó nên hơi nước trong không khí đọng lại thành sư
Bài 6 trang 214 Vật lý lớp 10, Ở cùng một nhiệt độ và áp suất, không khí khô nặng hơn hay
Ở cùng một nhiệt độ và áp suất, không khí khô nặng hơn hay không khí ẩm nặng hơn? Tại sao? Cho biết khối lượng mol của không khí là μ = 29 g/mol
Bài 5 trang 214 sgk Vật lý lớp 10, Khi nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây không đúng?
Khi nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây không đúng?
Bài 4 trang 213 sgk Vật lý lớp 10, Khi nói về độ ẩm tuyệt đối, câu nào dưới đây là đúng?
Khi nói về độ ẩm tuyệt đối, câu nào dưới đây là đúng?
Quảng cáo


Bài 2 trang 213 sgk Vật lý lớp 10, Độ ẩm tỉ đối là gì?
  Độ ẩm tỉ đối f là đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ cho trước:
Bài 3 trang 213 sgk Vật lý lớp 10, Viết công thức tính gần đúng của độ ẩm tỉ đối dùng trong khí tượng...
Trong khí tượng học, độ ẩm tỉ đối f được tính gần đúng theo công thức:
Bài 1 trang 213 sgk Vật lý lớp 10, Độ ẩm tuyệt đối là gì?
Độ ẩm tuyệt đối là gì? Độ ẩm cực đại là gì? Nói rõ đơn vị đo của các đại lượng này.

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...