Vật lý lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10
Bài tập SGK Vật Lý 10 (SGK Lý 10). Hướng dẫn, để học tốt môn Vật Lý chương Động học chất điểm, cân bằng – chuyển động chất rắn, các định luật bảo toàn, chất khí, chất rắn, chất lỏng… trên Baitapsgk.com
Quảng cáo


Câu 1 trang 141 Lý 10, Nêu định nghĩa và ý nghĩa của thế năng trọng trường, thế năng...
– Thế năng trọng trường (thế năng hấp dẫn) của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật, nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.
Câu 2 trang 136 SGK Lý 10, Khi nào động năng của vật: biến thiên, tăng lên, giảm đi?
– Động năng của một vật biến thiên khi các lực tác dụng lên vật sinh công.
Câu 1 trang 132 SGK Lý 10, Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa...
Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.
Câu 2 trang 132 SGK Lý 10, Phát biểu định nghĩa công suất và đơn vị công suất. Nêu...
– Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

Luyện tập

Lý thuyết lực đàn hồi của lò xo – Định luật Húc, A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT
Lực đàn hồi của lò xo - Định luật Húc - Lý thuyết lực đàn hồi của lò xo - Định luật Húc. A....
Bài 3.62 trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa 10: Hãy viết công thức cấu tạo của các hợp chất Hãy cho biết cộng hoá
Hãy viết công thức cấu tạo của các hợp chất Hãy cho biết cộng hoá trị của cacbon trong các hợp chất đó.. Bài...
Bài 2 trang 110 sgk Vật lý lớp 10, Vị trí trọng tâm của vật có vai trò gì đối với mỗi dạng cân...
Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế - Bài 2 trang 110 sgk Vật lý lớp 10. Vị...
Bài tập 6 trang 74 Sách bài tập (SBT) Sử 10: Theo em, vì sao trong hơn 1000 năm Bắc thuộc, nhân dân ta...
Theo em, vì sao trong hơn 1000 năm Bắc thuộc, nhân dân ta vẫn không bị đồng hoá ?. Bài tập 6 trang 74...
Bài tập 2 trang 61 SBT Sử 10: Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ s vào □ trước...
Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ s vào □ trước ý sai. Bài tập 2 trang 61 Sách...