Vật lý lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10
Bài tập SGK Vật Lý 10 (SGK Lý 10). Hướng dẫn, để học tốt môn Vật Lý chương Động học chất điểm, cân bằng – chuyển động chất rắn, các định luật bảo toàn, chất khí, chất rắn, chất lỏng… trên Baitapsgk.com

Quảng cáo
Câu 1 trang 141 Lý 10, Nêu định nghĩa và ý nghĩa của thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi.
– Thế năng trọng trường (thế năng hấp dẫn) của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật, nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.
Câu 2 trang 136 SGK Lý 10, Khi nào động năng của vật: biến thiên, tăng lên, giảm đi?
– Động năng của một vật biến thiên khi các lực tác dụng lên vật sinh công.
Câu 1 trang 132 SGK Lý 10, Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.
Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.
Câu 2 trang 132 SGK Lý 10, Phát biểu định nghĩa công suất và đơn vị công suất. Nêu ý nghĩa vật lí của...
– Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

Luyện tập

Dựa vào lược đồ, trình bày diễn biến chính của quá trình thống nhất Đức
Dựa vào lược đồ, trình bày diễn biến chính của quá trình thống nhất Đức. Vấn đề thống nhất đất nước ngày càng trở...
Bài 13 trang 101 Sách bài tập Toán Nâng cao Hình 10: (h.97).
Bài 13 trang 101 SBT Hình học 10 Nâng cao. (  Rightarrow  P, Q  in  Ox ). Bài 1. Phương trình tổng quát của...
Bài 35 trang 105 SBT Hình học 10 Nâng cao: Bài 3. Khoảng cách và góc.
Bài 35 trang 105 SBT Hình học 10 Nâng cao. (eqalign{  & {Delta _1}:,4x - y - 3 = 0  cr  & {Delta _2}:,2x...
Bài 1 trang 86 sgk Địa lớp 10, Giả sử tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Ấn Độ là 2% và...
Dân số và sự gia tăng dân số - Bài 1 trang 86 sgk Địa lí lớp 10. Giả sử tỉ suất gia tăng...
Câu 16 trang 72 SGK Đại số 10: Ôn tập chương III – Phương trình. Hệ phương trình
Câu 16 trang 72 SGK Đại số 10: Ôn tập chương III - Phương trình. Hệ phương trình. Tập nghiệm của hệ phương trình: ...