Vật lý lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10
Bài tập SGK Vật Lý 10 (SGK Lý 10). Hướng dẫn, để học tốt môn Vật Lý chương Động học chất điểm, cân bằng – chuyển động chất rắn, các định luật bảo toàn, chất khí, chất rắn, chất lỏng… trên Baitapsgk.com

Quảng cáo
Câu 1 trang 141 Lý 10, Nêu định nghĩa và ý nghĩa của thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi.
– Thế năng trọng trường (thế năng hấp dẫn) của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật, nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.
Câu 2 trang 136 SGK Lý 10, Khi nào động năng của vật: biến thiên, tăng lên, giảm đi?
– Động năng của một vật biến thiên khi các lực tác dụng lên vật sinh công.
Câu 1 trang 132 SGK Lý 10, Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.
Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.
Câu 2 trang 132 SGK Lý 10, Phát biểu định nghĩa công suất và đơn vị công suất. Nêu ý nghĩa vật lí của...
– Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

Luyện tập

Bài 55 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao, Tìm các giá trị của m để mỗi phương trình sau đây có nghiệm.
Tìm các giá trị của m để mỗi phương trình sau đây có nghiệm.. Bài 55 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao...
Bài 1 trang 186 sgk Vật lý lớp 10, Chất rắn kết tinh là gì?
Chất rắn kết kinh. Chất rắn vô định hình - Bài 1 trang 186 sgk Vật lý lớp 10. Chất rắn kết tinh là...
Bài 7.3 trang 75 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Hãy cho biết các vật sau đây chịu các biến dạng gì?
Bài 7.3 trang 75 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. b) Cái bập bênh khi các em nhỏ chơi bập bênh .....
Đọc hiểu Tào Tháo uống rượu luận anh hùng, I – Gợi dẫn 1. Tác phẩm Đoạn trích thuộc hồi 21 trong tác phẩm...
- Đọc hiểu Tào Tháo uống rượu luận anh hùng. I - Gợi dẫn 1. Tác phẩm Đoạn trích thuộc hồi 21 trong...
Bài 56 trang 109 SBT Hình 10 nâng cao: Cho hai đường tròn
Bài 56 trang 109 SBT Hình học 10 Nâng cao. Bài 4. Đường tròn. Cho hai đường tròn (({C_1}): {x^2} + {y^2} - 4x -...