Vật lý lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10
Bài tập SGK Vật Lý 10 (SGK Lý 10). Hướng dẫn, để học tốt môn Vật Lý chương Động học chất điểm, cân bằng – chuyển động chất rắn, các định luật bảo toàn, chất khí, chất rắn, chất lỏng… trên Baitapsgk.com

Báo cáo thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng, 1. Dụng cụ thí nghiệm –...

Bài 40. Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng – Báo cáo thực hành: Xác định hệ số căng bề

Báo cáo thực hành: Xác định hệ số ma sát, I. Mục đích – Dùng phương pháp động lực học...

Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát – Báo cáo thực hành: Xác định hệ số ma sát. I. Mục đích –

Báo cáo thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do, 1....

Bài 8. Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do – Báo cáo thực hành: Khảo sát

Câu 2 trang 144 SGK Lý 10, Viết công thức tính cơ năng của vật chịu tác dụng của...

Cơ năng – Vật lý 10 – Câu 2 trang 144 SGK Vật lí 10. Viết công thức tính cơ năng của vật chịu tác

Câu 3 trang 144 SGK Lý 10, Phát biểu định luật bảo toàn năng lượng.

Cơ năng – Vật lý 10 – Câu 3 trang 144 SGK Vật lí 10. Phát biểu định luật bảo toàn năng lượng. Định luật

Câu 4 trang 144 SGK Lý 10, Nêu một ví dụ về sự chuyển hóa giữa động năng và...

Cơ năng – Vật lý 10 – Câu 4 trang 144 SGK Vật lí 10. Nêu một ví dụ về sự chuyển hóa giữa động

Câu 1 trang 141 Lý 10, Nêu định nghĩa và ý nghĩa của thế năng trọng trường, thế năng...

Thế năng – Câu 1 trang 141 SGK Vật lí 10. Nêu định nghĩa và ý nghĩa của thế năng trọng trường, thế năng đàn

Câu 2 trang 136 SGK Lý 10, Khi nào động năng của vật: biến thiên, tăng lên, giảm đi?

Động năng – Câu 2 trang 136 SGK Vật lí 10. Khi nào động năng của vật: biến thiên, tăng lên, giảm đi? – Động

Câu 1 trang 132 SGK Lý 10, Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa...

Công và công suất – Câu 1 trang 132 SGK Vật lí 10. Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa

Câu 2 trang 132 SGK Lý 10, Phát biểu định nghĩa công suất và đơn vị công suất. Nêu...

Công và công suất – Câu 2 trang 132 SGK Vật lí 10. Phát biểu định nghĩa công suất và đơn vị công suất. Nêu

Luyện tập

Soạn bài Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ trang 86 Văn 10 – Văn lớp 10
Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ ( Trích: Chinh phụ ngâm - Đặng Trần Côn ) - Soạn bài Tình cảnh lẻ...
Bài 30.7 trang 70 Sách bài tập Lý 10 : Một bình thủy tinh kín chịu nhiệt chứa không khí ở điều kiện chuẩn.
Một bình thủy tinh kín chịu nhiệt chứa không khí ở điều kiện chuẩn. Nung nóng bình lên tới 2000C. Áp suất không khí...
Những nguyên nhân nào tạo nên sự phát triển nông nghiệp ở các thế kỉ X – XV ?
Những nguyên nhân nào tạo nên sự phát triển nông nghiệp ở các thế kỉ X - XV ?. Những nguyên nhân tạo nên...