Vật lý lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10
Bài tập SGK Vật Lý 10 (SGK Lý 10). Hướng dẫn, để học tốt môn Vật Lý chương Động học chất điểm, cân bằng – chuyển động chất rắn, các định luật bảo toàn, chất khí, chất rắn, chất lỏng… trên Baitapsgk.com
Quảng cáo


Câu 1 trang 141 Lý 10, Nêu định nghĩa và ý nghĩa của thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi.
– Thế năng trọng trường (thế năng hấp dẫn) của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật, nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.
Câu 2 trang 136 SGK Lý 10, Khi nào động năng của vật: biến thiên, tăng lên, giảm đi?
– Động năng của một vật biến thiên khi các lực tác dụng lên vật sinh công.
Câu 1 trang 132 SGK Lý 10, Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.
Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.
Câu 2 trang 132 SGK Lý 10, Phát biểu định nghĩa công suất và đơn vị công suất. Nêu ý nghĩa vật lí của...
– Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

Luyện tập

Bài 2 trang 125 Địa lớp 10, Nêu rõ vai trò của ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu?
Địa lí các ngành công nghiệp - Bài 2 trang 125 sgk Địa lí lớp 10. Nêu rõ vai trò của ngành công nghiệp...
Hãy nêu những biểu hiện nói lên sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lý, Trần, Lê.
Hãy nêu những biểu hiện nói lên sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lý, Trần, Lê.. Thủ công nghiệp...
Khái quát lịch sử Tiếng Việt (tiếp theo), I – KIẾN THỨC CƠ BẢN 4. Quá trình phát triển của tiếng Việt
Nghị luận xã hội lớp 10 - Khái quát lịch sử Tiếng Việt (tiếp theo). I – KIẾN THỨC CƠ BẢN 4. Quá trình...
Bài 52 trang 14 SBT Hình học 10 Nâng cao:  
Bài 52 trang 14 SBT Hình học 10 Nâng cao. (overrightarrow {MA}  = koverrightarrow {MB} \ Leftrightarrow ,,,,left{ begin{array}{l}{x_A} - {x_M} = k({x_B} -...
Bài tập 2 trang 154 Sách bài tập Sử 10: BÀI TẬP 2. Hãy đánh dấu X vào cột dọc để
BÀI TẬP 2. Hãy đánh dấu X vào cột dọc để . Bài tập 2 trang 154 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10...