Vật lý lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10
Bài tập SGK Vật Lý 10 (SGK Lý 10). Hướng dẫn, để học tốt môn Vật Lý chương Động học chất điểm, cân bằng – chuyển động chất rắn, các định luật bảo toàn, chất khí, chất rắn, chất lỏng… trên Baitapsgk.com

Quảng cáo
Câu 1 trang 141 Lý 10, Nêu định nghĩa và ý nghĩa của thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi.
– Thế năng trọng trường (thế năng hấp dẫn) của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật, nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.
Câu 2 trang 136 SGK Lý 10, Khi nào động năng của vật: biến thiên, tăng lên, giảm đi?
– Động năng của một vật biến thiên khi các lực tác dụng lên vật sinh công.
Câu 1 trang 132 SGK Lý 10, Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.
Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.
Câu 2 trang 132 SGK Lý 10, Phát biểu định nghĩa công suất và đơn vị công suất. Nêu ý nghĩa vật lí của...
– Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

Luyện tập

Bài 2 trang 80 hình học 10: Bài 1. Phương trình đường thẳng
Bài 2 trang 80 sgk hình học 10: Bài 1. Phương trình đường thẳng. 2.Lập phương trình tổng quát của đường thẳng ∆ trong...
Bài 3.66 trang 34 SBT Hóa 10: Hãy cho biết cộng hoá trị và số oxi hoá của cacbon trong các hợp chất
Hãy cho biết cộng hoá trị và số oxi hoá của cacbon trong các hợp chất sau đây : (CH_4,C_2H_6,C_2H_4,C_2H_2,HCHO,HCOOH). Bài 3.66 trang 34 Sách...
Sự phân hoá xã hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả gì ?
Sự phân hoá xã hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả gì ?. Sự phân hoá xã hội ở thế kỉ XIV...
Bài 34 – 35.12* trang 85 SBT Lý 10 Một sợi dày thép tiết diện S = 5,0 mm2 căng ngang giữa hai đỉnh
Một sợi dày thép tiết diện S = 5,0 mm2 căng ngang giữa hai đỉnh cột A, B. Tại trung điểm H của sợi...
Soạn văn 10: Đại cáo bình Ngô – Phần 1: Tác giả Nguyễn Trãi: Nguyễn Trãi là nhân vật lịch sử vĩ đại vì...
Soạn văn 10: Đại cáo bình Ngô - Phần 1: Tác giả Nguyễn Trãi. - Một số tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Trãi:...