Vật lý lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10
Bài tập SGK Vật Lý 10 (SGK Lý 10). Hướng dẫn, để học tốt môn Vật Lý chương Động học chất điểm, cân bằng – chuyển động chất rắn, các định luật bảo toàn, chất khí, chất rắn, chất lỏng… trên Baitapsgk.com

Quảng cáo
Câu 1 trang 141 Lý 10, Nêu định nghĩa và ý nghĩa của thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi.
– Thế năng trọng trường (thế năng hấp dẫn) của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật, nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.
Câu 2 trang 136 SGK Lý 10, Khi nào động năng của vật: biến thiên, tăng lên, giảm đi?
– Động năng của một vật biến thiên khi các lực tác dụng lên vật sinh công.
Câu 1 trang 132 SGK Lý 10, Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.
Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.
Câu 2 trang 132 SGK Lý 10, Phát biểu định nghĩa công suất và đơn vị công suất. Nêu ý nghĩa vật lí của...
– Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

Luyện tập

Câu 3.6 trang 59 Sách BT Đại số 10 Nâng cao: Bài 1. Đại cương về phương trình
Câu 3.6 trang 59 SBT Đại số 10 Nâng cao. Kiểm tra lại rằng các biến đổi sau đây làm mất nghiệm của phương...
Bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 trang 29 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao: Khi tham gia vào phản ứng hóa...
Bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 trang 29 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. D. đạt tới số oxi hóa âm.....
Câu 6.64 trang 207 SBT Toán Đại 10 Nâng cao: Chứng minh rằng
Câu 6.64 trang 207 SBT Đại số 10 Nâng cao. (cos dfrac{pi }{{32}} = dfrac{1}{2}sqrt {2 + sqrt {2 + sqrt {2 + sqrt...
Em cho biết lúc bây giờ nước ta có những tôn giáo nào ?
Em cho biết lúc bây giờ nước ta có những tôn giáo nào ?. Nho giáo từng bước suy thoái. ...
Câu 31 trang 21 Đại số 10 Nâng cao: Xác định hai tập hợp A và B, biết rằng:
Xác định hai tập hợp A và B, biết rằng:. Câu 31 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao - Bài 3: Tập...