Vật lý lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10
Bài tập SGK Vật Lý 10 (SGK Lý 10). Hướng dẫn, để học tốt môn Vật Lý chương Động học chất điểm, cân bằng – chuyển động chất rắn, các định luật bảo toàn, chất khí, chất rắn, chất lỏng… trên Baitapsgk.com
Quảng cáo


Câu 1 trang 141 Lý 10, Nêu định nghĩa và ý nghĩa của thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi.
– Thế năng trọng trường (thế năng hấp dẫn) của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật, nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.
Câu 2 trang 136 SGK Lý 10, Khi nào động năng của vật: biến thiên, tăng lên, giảm đi?
– Động năng của một vật biến thiên khi các lực tác dụng lên vật sinh công.
Câu 1 trang 132 SGK Lý 10, Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.
Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.
Câu 2 trang 132 SGK Lý 10, Phát biểu định nghĩa công suất và đơn vị công suất. Nêu ý nghĩa vật lí của...
– Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

Luyện tập

Bài 2 trang 106 sgk Vật lý lớp 10, Một người gánh một thùng gạo nặng 300N
Quy tắc hợp lực song song cùng chiều - Bài 2 trang 106 sgk Vật lý lớp 10. Một người gánh một thùng gạo...
Bài 1 trang 24 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Nhận xét nào sau đây không đúng với một chất điểm chuyện động thẳng...
Bài 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều - Bài 1 trang 24 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Nhận xét nào sau đây...
Hãy đánh giá vai trò của Vương triều Mạc.
Hãy đánh giá vai trò của Vương triều Mạc.. Đến đầu thế ki XVI, triều Lê sơ đã đi vào thời kì suy vong. ...
Bài 51 trang 216 Đại số 10 Nâng cao: Chứng minh rằng nếu ∝ + β + γ = π thì
Chứng minh rằng nếu ∝ + β + γ = π thì. Bài 51 trang 216 SGK Đại số 10 Nâng cao - Bài...
Bài 1.42 trang 44 SBT Toán Hình học 10: Cho tam giác ABC.
Cho tam giác ABC. Bài 1.42 trang 44 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 - Bài 4: Hệ trục tọa độ ...