Vật lý lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10
Bài tập SGK Vật Lý 10 (SGK Lý 10). Hướng dẫn, để học tốt môn Vật Lý chương Động học chất điểm, cân bằng – chuyển động chất rắn, các định luật bảo toàn, chất khí, chất rắn, chất lỏng… trên Baitapsgk.com
Quảng cáo


Câu 1 trang 141 Lý 10, Nêu định nghĩa và ý nghĩa của thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi.
– Thế năng trọng trường (thế năng hấp dẫn) của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật, nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.
Câu 2 trang 136 SGK Lý 10, Khi nào động năng của vật: biến thiên, tăng lên, giảm đi?
– Động năng của một vật biến thiên khi các lực tác dụng lên vật sinh công.
Câu 1 trang 132 SGK Lý 10, Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.
Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.
Câu 2 trang 132 SGK Lý 10, Phát biểu định nghĩa công suất và đơn vị công suất. Nêu ý nghĩa vật lí của...
– Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

Luyện tập

Khẩu phần ăn của vật nuôi là gì? Khi phối hợp khẩu phần cần đảm bảo những nguyên tắc nào?
Bài 28: Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi - Câu 3 trang 83 SGK Công nghệ 10. Khẩu phần ăn của vật nuôi...
Bài tập 1 trang 70 Sách bài tập Sử 10: Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời
Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.. Bài tập 1 trang 70 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - Bài...
Luyện tập các kỹ năng định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản, định dạng trang, gõ tiếng Việt:
Bài tập và thực hành 7: Định dạng đoạn văn bản - Hướng dẫn thực hành 7: Định dạng đoạn văn bản trang 112...
Những biểu hiện của sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở châu Âu là gì ?
Những biểu hiện của sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở châu Âu là gì ?. Đến đầu thế kỉ XVI, ở Tây...
Bài 8 trang 12 sgk Toán 7 – tập 2: Bảng
Bài 8 trang 12 sgk toán 7 - tập 2: Bảng. Một xạ thủ thi bắn súng. ...