Vật lý lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10
Bài tập SGK Vật Lý 10 (SGK Lý 10). Hướng dẫn, để học tốt môn Vật Lý chương Động học chất điểm, cân bằng – chuyển động chất rắn, các định luật bảo toàn, chất khí, chất rắn, chất lỏng… trên Baitapsgk.com

Báo cáo thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do, 1....
1. Trả lời câu hỏi: Sự rơi tự do là gì ? Nếu đặc điểm của chuyển động rơi tự do và viết công thức tính gia tốc rơi tự do ?...
Câu 3 trang 144 SGK Lý 10, Phát biểu định luật bảo toàn năng lượng.
Nếu không có tác dụng của lực khác (như lực cản, lực ma sát…)thì trong quá trình chuyển động, cơ năng của một vật là một đại lượng bảo toàn....
Câu 4 trang 144 SGK Lý 10, Nêu một ví dụ về sự chuyển hóa giữa động năng và...
Ví dụ về cung tên: Nêu một ví dụ về sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng trong trường hợp vật chịu tác dụng của lực đàn hồi....
Câu 1 trang 141 Lý 10, Nêu định nghĩa và ý nghĩa của thế năng trọng trường, thế năng...
– Ý nghĩa của thế năng trọng trường là: khi 1 vật chuyển động trong trọng trường thì công trọng lực của vật có giá trị bằng hiệu thế năng của vật trong trọng trường....
Câu 2 trang 136 SGK Lý 10, Khi nào động năng của vật: biến thiên, tăng lên, giảm đi?
– Khi lực tác dụng lên vật sinh công dương thì động năng của vật tăng ( tức là vật thu thêm công – hay vật sinh công âm)...
Câu 1 trang 132 SGK Lý 10, Phát biểu định luật công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa...
Khi lực  không đổi tác dụng lên một vật nhỏ và vật đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với với hướng của lực góc α thì công thực hiện bởi lực đó được tính theo biểu thức...
Câu 2 trang 132 SGK Lý 10, Phát biểu định nghĩa công suất và đơn vị công suất. Nêu...
– Đơn vị của công suất: Jun/giây (W). Ngoài ra còn có W.h...

Luyện tập

Bài 1 trang 106 SBT Toán Đại số 10: Cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số...
Cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý. Chứng minh rằng. Bài 1 trang...
Phân tích bài thơ Nhàn ( Bài 2): Lối sống vui thú với lao động, hòa hợp với thiên nhiên của Nguyễn Bỉnh Khiêm
Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm) - Phân tích bài thơ Nhàn ( Bài 2). Lối sống vui thú với lao động, hòa hợp với thiên...
Câu C4 trang 9 SGK Vật lý lớp 10 Nâng Cao, Khi đu quay hoạt động bộ phận nào của đu quay chuyển động...
Bài 1. Chuyển động cơ - Câu C4 trang 9 SGK Vật lý lớp 10 Nâng Cao. Khi đu quay hoạt động bộ phận...