Trang chủ Bài học Giảm phân

Giảm phân

Giải thích tại sao giảm phân lại tạo ra số lượng NST giảm đi 1 nửa trang 78 sinh 10
Ở hình 19.1 ta thấy NST được nhân đôi 1 lần, ở kỳ giữa I, các NST kép tương đồng xếp thành 2 hàng trên NST,ở kỳ sau I, các NST kép đi về 2 phía khác nhau tạo ra các tế bào con có
Bài 1,2,3,4 trang 80 sinh 10: bài 19 Giảm phân
1. Mô tả tóm tắt diễn biến các kì của giảm phân I.

Mới cập nhật

Tại sao các đầm tôm thường lắp đặt hệ thống quạt khí
Hướng dẫn trả lời câu 3 trang 44 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 9: Oxygen Câu hỏi: Tại sao...
Em hãy cho biết oxygen tồn tại ở đâu? Thường xuyên hít thở khí oxygen trong không khí, em có cảm nhận được màu,...
Hướng dẫn trả lời câu 1, 2 trang 44 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 9: Oxygen Câu 1....
Giải bài 5 trang 43 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Trường hợp nào sau đây thể hiện tính chất hoá học, tính chất...
Lời giải bài 5 trang 43 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 8: Sự đa dạng và các...
Giải bài 4 trang 43 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Khi làm muối từ nước biển, người dân làm muối
Lời giải bài 4 trang 43 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 8: Sự đa dạng và các...
Giải bài 3 trang 43 Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo: Cho các từ sau: vật lí; chất; sự sống; không...
Lời giải bài 3 trang 43 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 8: Sự đa dạng và các...
Giải bài 2 trang 43 Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo: Em hãy chỉ ra vật thể tự nhiên, vật thể...
Lời giải bài 2 trang 43 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 8: Sự đa dạng và các...