Trang chủ Bài học Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với phần mềm GeoGebra

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với phần mềm GeoGebra

Hướng dẫn giải, trả lời 3 câu hỏi, bài tập thuộc Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với phần mềm GeoGebra. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Toán 12 - Kết nối tri thức


Bài 1 trang 91 Toán 12 tập 1 - Kết nối tri thức: Sử dụng phần mềm GeoGebra Tìm đạo hàm cấp một và...
a, b) Sử dụng kiến thức về các cú pháp lệnh trong GeoGebra để thực hiện:. Phân tích và lời giải bài 1...
Bài 2 trang 91 Toán 12 tập 1 - Kết nối tri thức: Sử dụng phần mềm GeoGebra Tìm đạo hàm cấp một của...
a, b) Sử dụng kiến thức về các cú pháp lệnh trong GeoGebra để thực hiện:. Hướng dẫn cách giải/trả lời bài 2...
Bài 3 trang 91 Toán 12 tập 1 - Kết nối tri thức: Sử dụng phần mềm GeoGebra Tìm giá trị lớn nhất và...
Sử dụng kiến thức về các cú pháp lệnh trong GeoGebra để thực hiện:. Phân tích và giải bài 3 trang 91 SGK...